Javna obrana doktorske disertacije

O B A V I J E S T Na temelju članka 8. Pravilnika o prijavi i obrani doktorske disertacije izvan doktorskog studija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, javna obrana doktorske disertacije mr. sc. MARKA MARTINCA, dr. med., pod naslovom “TIPOVI OSOBNOSTI I METABOLIČKI SINDROM U BOLESNIKA S DEPRESIVNIM POREMEĆAJEM“ Više …

Obavijesti za nastavu i ispite

OBAVIJEST ZA STUDENTE I GODINE OBAVIJEST ZA SRUDENTE III GODINE Konzultacije iz Farmakologije održavaju se svaki ponedjeljak, srijedu i petak od 13,00 sati. OBAVIJEST ZA STUDENTE IV GODINE Nastava na katedri NEUROLOGIJA počinje u ponedjeljak, 27. veljače 2017. u 8,00 u predavaonici br.1 na MF OBAVIJEST ZA STUDENTE V GODINE  Više …

Javna obrana doktorske disertacije

O B A V I J E S T Na temelju članka 8. Pravilnika o prijavi i obrani doktorske disertacije izvan doktorskog studija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, javna obrana doktorske disertacije mr. sc. KRISTIJANA JUKE, dr. med., pod naslovom “USPOREDBA FUNKCIONALINIH REZULTATA NAKON HEMIARTROPLASTIKE KUKA I TOTALNE ARTROPLASTIKE KUKA Više …

Natječaj za izbor dekana Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru

Temeljem članka 67. Statuta Sveučilišta u Mostaru (Ur.broj: 01-283/13 od 12.02.2013. godine) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja Znanstveno-nastavnog vijeća Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru Ur. br: 01-I-255/17 od 14. veljače 2017. godine, Medicinski fakultet  Sveučilišta u Mostaru raspisuje NATJEČAJ za izbor dekana Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru na vrijeme Više …

Tečaj trajne medicinske edukacije

Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru i Sveučilišna klinička bolnica Mostar organiziraju tečaj trajne medicinske edukacije I. kategorije „EEG i epilepsija u dječjoj i odrasloj dobi“ s međunarodnom sudjelovanjem. Predavači su stručnjaci iz polja epileptologije iz Austrije, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine, a ovo je prvi put da se ovakav tečaj Više …

Javni oglas za kontinuiranu profesionalnu edukaciju

za kontinuiranu profesionalnu edukaciju iz oblasti zdravstvenog menadžmenta Federalno ministarstvo zdravstva u suradnji sa nositeljima edukacije iz zdravstvenog menadžmenta, organizira nastavak provođenja kontinuirane profesionalne edukacije iz zdravstvenog menadžmenta, prema  planu standardizirane edukacije (SHCE) sukladno članku 6.  Pravilnika o  KPE. Edukativni program obuhvata tri razine edukacije (SHCE 1, SHCE 2 i Više …