Obavijesti za nastavu i ispite

OBAVIJEST ZA STUDENTE I GODINE Studenti koji trebaju kolokvirati seminare iz kolegija Histologije i embriologije neka se jave u srijedu i četvrtak  u 10.00 sati na Medicinski fakultet II kat. Studenti koji ne budu kolokvirali nastavne jedinice na kojima nisu prisustvovali, neće moći pristupiti kolokviju. Popis studenata  koji trebaju kolokvirati Više …

Međunarodni Simpozij 14. mostarska psihijatrijska subota

Klinika za psihijatriju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru i Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru u suradnji s Udrugom psihijatara Bosne i Hercegovine i Liječničkom komorom Hercegovačko-neretvanske županije organiziraju međunarodni Simpozij 14. mostarska psihijatrijska subota. Tema: PSIHOONKOLOGIJA: MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP Simpozij će se održati 3.6.2017. u 9 sati (hotel „ERO“ Više …

Natječaj za studentsku razmjenu

Otvoren je natječaj za studentsku razmjenu za Sveučilište u Mariboru za akademsku 2017./2018. godinu gdje je za naše Sveučilište odobreno pet stipendija za sva tri ciklusa. Ljubazno molimo sve zainteresirane studente da do 28.5.2017. dostave sljedeću dokumentaciju na email adresu erasmus+k107@sve-mo.ba: 1.       Ugovor o učenju (link se nalazi unutra prijavnog Više …

Obavijest za prijavu i odjavu ispita

Sukladno Pravilniku o integriranim studijima na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru             PRIJAVA ISPITA –          Student prijavljuje polaganje ispita putem ISS sustava najkasnije pet (5) dana prije početka ispitnog termina. ODJAVA ISPITA –          Ako student iz bilo kojeg razloga ne može pristupiti prijavljenom ispitu, dužan je odjaviti ispit u ISS Više …

Otvoreni poziv studentima

Poštovani studenti, Sveučilište u Mostaru trenutačno prolazi postupak reakreditacije, koji provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje. U tu svrhu Sveučilište će posjetiti Stručno povjerenstvo. Obvezatan su dio protokola posjeta odvojeni sastanci s upravom, predstavnicima nastavnog osoblja i studentima. Ljubazno Vas molimo da se u četvrtak 18.05. 2017. s početkom Više …

Javna obrana teme doktorske disertacije

Shodno članku 45. Pravilnika za izvedbu poslijediplomskog doktorskog studija “Biomedicina i zdravstvo” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, a u svezi prijave, obrane i ocjene teme doktorske disertacije, javna obrana teme doktorske disertacije polaznice mr. sc. IVKE ČOVIĆ, dr. med., pod naslovom  “PROMJENE RETINALNOG ŽIVČANOG SLOJA VLAKANA U BOLESNIKA SA STENOZOM Više …