Javni oglas za kontinuiranu profesionalnu edukaciju

za kontinuiranu profesionalnu edukaciju iz oblasti zdravstvenog menadžmenta Federalno ministarstvo zdravstva u suradnji sa nositeljima edukacije iz zdravstvenog menadžmenta, organizira nastavak provođenja kontinuirane profesionalne edukacije iz zdravstvenog menadžmenta, prema  planu standardizirane edukacije (SHCE) sukladno članku 6.  Pravilnika o  KPE. Edukativni program obuhvata tri razine edukacije (SHCE 1, SHCE 2 i Više …

Obavijest o nastupnim predavanjima

OBAVIJEST Dr. sc. Mladen Ćubela, dr. dent. med., u postupku izbora u znanstveno – nastavno zvanje docent, održat će nastupno predavanje na temu: ” Anomalije zuba u dentalnoj morfologiji” u konferencijskoj dvorani Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, dana 27.03.2017. godine (ponedjeljak), s početkom u 12,30 sati. Pozivaju se zainteresirane stranke Više …