Međunarodni Simpozij 14. mostarska psihijatrijska subota

Klinika za psihijatriju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru i Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru u suradnji s Udrugom psihijatara Bosne i Hercegovine i Liječničkom komorom Hercegovačko-neretvanske županije organiziraju međunarodni Simpozij 14. mostarska psihijatrijska subota. Iscrpnije informacije možete vidjeti ovdje.

Javni oglas za kontinuiranu profesionalnu edukaciju

za kontinuiranu profesionalnu edukaciju iz oblasti zdravstvenog menadžmenta Federalno ministarstvo zdravstva u suradnji sa nositeljima edukacije iz zdravstvenog menadžmenta, organizira nastavak provođenja kontinuirane profesionalne edukacije iz zdravstvenog menadžmenta, prema  planu standardizirane edukacije (SHCE) sukladno članku 6.  Pravilnika o  KPE. Edukativni program obuhvata tri razine edukacije (SHCE 1, SHCE 2 i Više …

Obavijest o nastupnim predavanjima

OBAVIJEST Dr. sc. Mladen Ćubela, dr. dent. med., u postupku izbora u znanstveno – nastavno zvanje docent, održat će nastupno predavanje na temu: ” Anomalije zuba u dentalnoj morfologiji” u konferencijskoj dvorani Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, dana 27.03.2017. godine (ponedjeljak), s početkom u 12,30 sati. Pozivaju se zainteresirane stranke Više …