Javna obrana teme doktorske disertacije

Shodno članku 45. Pravilnika za izvedbu poslijediplomskog doktorskog studija “Biomedicina i zdravstvo” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, a u svezi prijave, obrane i ocjene teme doktorske disertacije, javna obrana teme doktorske disertacije polaznice mr. sc. IVKE ČOVIĆ, dr. med., pod naslovom  “PROMJENE RETINALNOG ŽIVČANOG SLOJA VLAKANA U BOLESNIKA SA STENOZOM Više …