Obavijest za prijavu i odjavu ispita

Sukladno Pravilniku o integriranim studijima na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru             PRIJAVA ISPITA –          Student prijavljuje polaganje ispita putem ISS sustava najkasnije pet (5) dana prije početka ispitnog termina. ODJAVA ISPITA –          Ako student iz bilo kojeg razloga ne može pristupiti prijavljenom ispitu, dužan je odjaviti ispit u ISS Više …