RUJANSKI RAZREDBENI ISPIT ZA AKADEMSKU 2017./2018. GODINU

RUJANSKI RAZREDBENI ISPIT ZA AKADEMSKU 2017./2018. GODINU (STUDIJ MEDICINE) UVJETI PRIJAVE NA NATJEČAJ ZA RAZREDBENI POSTUPAK Na studij medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru mogu se prijaviti svi: koji su tijekom četverogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja najmanje dvije godine pohađali nastavu iz predmeta biologije, kemije, fizike i latinskog jezika, koji imaju Više …

JAVNI OGLAS za kontinuiranu profesionalnu edukaciju iz oblasti zdravstvenog menadžmenta

Federalno ministarstv zdravstva u suradnji sa nositeljima edukacije iz zdravstvenog menadžmenta, organizira nastavak provođenja kontinuirane profesionalne edukacije iz zdravstvenog menadžmenta, prema planu standardizirane edukacije (SHCE) sukladno članku 6. Pravilnika o KPE. Edukativni program obuhvata tri razine edukacije (SHCE 1, SHCE 2 i SHCE 3) u ukupnom trajanju od 265 sati Više …

Javne obrane tema doktorskih disertacija

O B A V I J E S T Shodno članku 45. Pravilnika za izvedbu poslijediplomskog doktorskog studija “Biomedicina i zdravstvo” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, a u svezi prijave, obrane i ocjene teme doktorske disertacije, javna obrana teme doktorske disertacije polaznika BOŽE ŠUŠKA, dr. med., pod naslovom  “ULOGA TKIVNO-REZIDENTNIH Više …

UPISI ZA BRUCOŠE u 2017./2018.

UPISI ZA BRUCOŠE u 2017./2018. (BiH državljani) Upisi u I. godinu studija medicine za BiH državljane su od 10. do 14. srpnja 2017. godine od 10.00 do 13.00 sati. Svi dokumenti moraju biti originali Potrebni dokumenti za upis BiH državljana: a) Svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju b) Više …