Javna obrana teme doktorske disertacije

O B A V I J E S T Shodno članku 45. Pravilnika za izvedbu poslijediplomskog doktorskog studija “Biomedicina i zdravstvo” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, a u svezi prijave, obrane i ocjene teme doktorske disertacije, javna obrana teme doktorske disertacije polaznice VELDE SMAJLBEGOVIĆ, dr. med., pod naslovom “PREDIKTIVNI ČIMBENICI Više …