Pripremna nastava za razredbeni ispit

ORGANIZACIJA PRIPREMNE NASTAVE za polaganje razredbenog ispita za studij Medicina i Dentalna medicina na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru Nastava će se organizirati u turnusima prema navedenim terminima: Kemija: 12. lipnja – 16. lipnja 2017. Biologija: 19. lipnja – 23. Više …