Dentalna morfologija i antropologija

Katedra za anatomiju

Predmet: DENTALNA MORFOLOGIJA I ANTROPOLOGIJA

Nastavni plan i program za ak. god. 2016./2017.

Ustrojstvo nastave

Broj sati predavanja:         30

Broj sati seminara:            10

Broj sati vježbi:                 65

Ukupan broj sati:              105

Vrsta predmeta : Pretklinički u dentalnoj medicini

Godina/semestar: prva / ljetni semestar (II)

ECTS:  8,0 

Svrha predmeta

Studenta uputiti u anatomiju i funkciju usne šupljine s posebnim osvrtom na razvoj, biologiju i morfologiju zuba. Upoznati studenta sa različitostima mliječne i trajne denticije, kao i s glavnim obilježjima makrostrukture i mikrostrukture zuba, međusobnim odnosom zuba u čeljusti te povezanošću morfologije zuba s njegovom fukcijom. Predstaviti studentu važnost poznavanja dentalne morfologije za kliničku praksu

Nastavne obveze studenata

Svi oblici nastave su obavezni. Student može opravdano izostati s nastave do 20 % od ukupne satnice uz uvjet da sve izostanke naknadno kolokvira. Za vježbe se studenti trebaju unaprijed pripremati prema popisu nastavnih cjelina. Usvojeno znanje iz svake nastavne cjeline provjeravat će se na vježbama. Za vježbe je potreban bijeli ogrtač i obična, grafitna olovka.

Po završetku rezbarenja (vježbe, kolokviji) student je dužan na svome modelu urezati inicijale i oznaku zuba (dualni sistem), model priložiti u predmetnu modeloteku i razdužiti nožić za rezbarenje.

Raspored

Sukladno izvedbenom rasporedu PREDAVANJA, SEMINARI I VJEŽBE se održavaju u prostorijama Medicinskog fakulteta Mostar i Laboratoriju Doma zdravlja Mostar.

 1. Predavanja
Red. br. Tema Potrebito vrijeme
P1 Uvod u dentalnu morfologiju 2
P2 Orijentacijske točke i plohe na zubu, osnovne anatomske strukture zuba, znak kuta, luka i korijena, nomenklatura 2
P3 Anatomija usne šupljine I 2
P4 Anatomija usne šupljine II 2
P5 Građa i funkcija zuba 2
P6 Pulpna komorica i endodontski prostor 4
P7 Položaj zuba u čeljustima i međučeljusni odnosi 2
P8 Morfologija mliječnih zuba i implikacije za kliničku praksu 2
P9 Razvoj zuba i denticije (mliječna i trajna) 2
P10 Bioregenerativna terapija – zašto je teško napraviti zub? 1 2
P11 Bioregenerativna terapija – zašto je teško napraviti zub? 2 2
P12 Anomalije zubi 2
P13 Razlikuju li se muški i ženski zubi? 2
P14 Međupopulacijska morfološka obilježja zubi 2

 

 1. Seminari
Red. br. Tema Potrebito vrijeme
S1 Gornji trajni zubi – komparativna morfologija I 2
S2 Gornji trajni zubi – komparativna morfologija II 2
S3 Donji trajni zubi – komparativna morfologija  I 2
S4 Donji trajni zubi – komparativna morfologija II 2
S5 Određivanje biološkog profila osobe na temelju dentalnog materijala 2

 

 1. Vježbe
Red. br. Tema Potrebito vrijeme
V1 Osnove rezbarenja zubi 4
V2 Morfološke karakteristike i rezbarenje u gipsu središnjeg donjeg trajnog sjekutića 4
V3 Morfološke karakteristike i rezbarenje u gipsu prvog gornjeg trajnog sjekutića 4
V4 Morfološke karakteristike i rezbarenje gornjeg trajnog očnjaka

 

4
V5 Morfološke karakteristike i rezbarenje prvog gornjeg pretkutnjaka 4
V6 Morfološke karakteristike i rezbarenje drugog gornjeg pretkutnjaka
V7 Morfološke karakteristike i rezbarenje gornjih trajnih kutnjaka 4
V8 Kolokvij I – rezbarenje bez predloška (gornji trajni zubi) 4
V9 Morfološke karakteristike i rezbarenje donjeg trajnog očnjaka 4
V10 Morfološke karakteristike i rezbarenje prvog donjeg pretkutnjaka 4
V11 Morfološke karakteristike i rezbarenje drugog donjeg pretkutnjaka 4
V12 Morfološke karakteristike i rezbarenje donjih trajnih kutnjaka 4
V13 Rezbarenje mliječnih zubi 4
V14 Kolokvij II – rezbarenje bez predloška (donji trajni zubi) 4
V15 Određivanje dobi i spola na ostacima zuba i čeljusti 4
V16 Izrada tandem zuba na gipsanim kockama 3
V17 Demonstracijska vježba – navoštavanje zuba na protetskim bataljcima 2

Vještine koje student treba usvojiti tijekom nastave

Izvesti modelaciju (rezbarenjem u gipsu) svakog trajnog zuba prema grupnim i pojedinačnim morfološkim obilježjima.

Prepoznati morfološka obilježja mliječnih i trajnih zubi na uzorcima ekstrahiranih  humanih zubi. Prepoznati klasu okluzijskih anomalija i artikulaciju na gipsanim odljevima čeljusti iz ortodontske modeloteke.

Opisati anomalije zuba (anomalije broja, veličine, položaja i morfologije)

Opisati razvojne stadije zuba (odontogenetski slijed)

Navesti razlike između mliječne i trajne denticije

Ispit

 • Uvjet za pristup ispitu su 7 pozitivno ocijenjenih modelacija s predloškom na vježbama te položeni I. i II. kolokvij.
 • Ispit je praktični i pismeni.

Praktični ispit: prepoznavanje i orijentacija po osnovnim točkama i pravilima na 5 izvađenih ljudskih zuba. Za svaki zub upisuju se po 3 oznake (dualni sistem, Haderup i koordinatni križ) iz kojih se vidi pripadnost zubnom luku s brojčanom odrednicom zuba (npr. gornja jedinica, donja šestica), te položaj u zubnom luku (desno-lijevo).

Bodovanje: oznaka = 1 bod; položaj u zubnom luku = 3 boda; pripadnost zubnom luku s brojčanom odrednicom zuba = 5 bodova.

Maksimalni broj bodova po zubu = 11.

Ukupan broj bodova na praktičnom ispitu = 55.

Za prolaz je minimalno potrebno 49 bodova.

Ispit se ocjenjuje sa „položio/la“ – „nije položio/la“.Trajanje praktičnog ispita je 15 minuta.

Pismeni ispit: 60 pitanja, trajanje ispita je 45 minuta.

 • Ocjene:  0-35 nedovoljan(1)

36-41 dovoljan (2)

42-47 dobar (3)

48-53 vrlo dobar (4)

54-60 izvrstan (5)

Nastavnici suradnici

prof.dr.sc.Ljerka Ostojić, pročelnica Katedre

doc.dr.sc.Darko Kero, dr. med. dent.

doc.dr.sc. Tea Galić, dr.med.dent.

dr.sc. Danijela Kalibović Govorko, dr.med.dent.

dr.sc. Mladen Ćubela, dr. med. dent

Draženka Erceg, dr. med. dent

Igor Pehar, zubni tehničar

Ivan Beljo, zubni tehničar

Studenti su podijeljeni u 4 vježbovne grupe (grupa A, grupa B, grupa C i grupa D). Predavanja i seminare slušaju zajedno. Pojedinačna vježba traje 4 školska sata.

IZVEDBENI NASTAVNI PLAN

akademska godina 2015./2016.

(PREDAVANJA, SEMINARI I VJEŽBE)

Datum Predavanja-Seminari

(vrijeme održav.)

Vježbe

(vrijeme održ.)

Nastavnik/suradnik
18.04.2017.

(utorak)

P1

9:00 – 10:30 h

doc.dr.sc. Darko Kero
 

 

 

V1/AB i CD

11:00 -13:15 h

13:30 -15:45 h

doc.dr. sc. Darko Kero

dr.sc. Mladen Ćubela

19.04.2017.

(srijeda)

P2

9:00­­- 10:30 h

doc.dr.sc. Darko Kero
 

 

 

 

V2/AB i CD

 

11:00 -13:15 h

13:30 -15:45 h

doc.dr.sc. Darko Kero

dr.sc. Mladen Ćubela

20.04.2017.

(četvrtak)

P3

9:00-10:30 h

Prof.dr.sc.Ljerka Ostojić
 

 

 

 

V3/AB i CD

 

11:00 -13:15 h

13:30 -15:45 h

doc.dr.sc. Darko Kero

dr.sc. Mladen Ćubela

21.04.2017.

(petak)

P4

9:00-10:30 h

Prof.dr.sc.Ljerka Ostojić
 

 

 

 

V4/AB i CD

 

11:00 -13:15 h

13:30 -15:45 h

doc.dr.sc. Darko Kero

dr.sc. Mladen Ćubela

24.04.2017.

(ponedjeljak)

P5

9:00-10:30 h

doc.dr.sc. Tea Galić
 

V5/AB i CD

 

11:00 -13:15 h

13:30 -15:45 h

doc.dr.sc. Tea Galić

dr.sc. Mladen Ćubela

25.04.2017.

(utorak)

P6

9:00-10:30 h

doc.dr.sc. Tea Galić
V6/AB i CD

 

11:00 -13:15 h

13:30 -15:45 h

doc.dr.sc. Tea Galić

dr.sc. Mladen Ćubela

26.04.2017.

(srijeda)

S1

9:00-10:30 h

doc.dr.sc. Tea Galić
V7/AB i CD

 

11:00 -13:15 h

13:30 -15:45 h

doc.dr.sc. Tea Galić

dr.sc. Mladen Ćubela

27.04.2017.

(četvrtak)

S2

9:00-10:30 h

doc.dr.sc. Tea Galić

 

 

Kolokvij

 

V8/AB i CD

 

11:00 -13:15 h

13:30 -15:45 h

doc.dr.sc. Tea Galić

dr.sc. Mladen Ćubela

 

28.04.2017.

(petak)

P7

9:00-10:30 h

doc.dr.sc. Tea Galić

 

 

 

V9/AB i CD

11:00 -13:15 h

13:30 -15:45 h

doc.dr.sc. Tea Galić

dr.sc. Mladen Ćubela

03.05.2017.

(srijeda)

P8

9:00-10:30 h

doc.dr.sc. Darko Kero
 

 

V10/AB i CD

11:00 -13:15 h

13:30 -15:45 h

doc.dr.sc. Darko Kero

dr.sc. Mladen Ćubela

04.05.2017.

(četvrtak)

S3

9:00-10:30 h

dr.sc. Mladen Ćubela
 

 

V11/AB i CD

11:00 -13:15 h

13:30 -15:45 h

doc.dr.sc. Darko Kero

dr.sc. Mladen Ćubela

05.05.2017.

(petak)

S4

9:00-10:30 h

  dr.sc. Mladen Ćubela
  V12/AB i CD

11:00 -13:15 h

13:30 -15:45 h

doc.dr.sc. Darko Kero

dr.sc. Mladen Ćubela

08.05.2017.

(ponedjeljak)

P9

9:00-10:30 h

  dr.sc. Danijela Kalibović Govorko

 

  V13/AB i CD

11:00 -13:15 h

13:30 -15:45 h

dr.sc. Danijela Kalibović Govorko

dr.sc. Mladen Ćubela

09.05.2017.

(utorak)

P10

9:00-10:30 h

  dr.sc. Danijela Kalibović Govorko

 

 

Kolokvij

  V14/AB i CD

11:00 -13:15 h

13:30 -15:45 h

dr.sc. Danijela Kalibović Govorko

dr.sc. Mladen Ćubela

10.05.2017.

(srijeda)

P11

9:00-10:30 h

  dr.sc. Danijela Kalibović Govorko

 

  V15/AB i CD

11:00 -13:15 h

13:30 -15:45 h

dr.sc. Danijela Kalibović Govorko

dr.sc. Mladen Ćubela

11.05.2017.

(četvrtak)

P12, P13

9:00-10:30 h

10:45-12:15h

  dr.sc. Danijela Kalibović Govorko

 

12.05.2017.

(petak)

P14, S5

9:00-10:30 h

10:45-12:15h

dr.sc. Danijela Kalibović Govorko
15.05.2017.

(ponedjeljak)

V16/AB i CD

09:00 -11:15 h

11:30 -14:00 h

V17/AB i CD

12:30 -14:00 h

14:15 -15:45 h

doc.dr.sc. Darko Kero

dr.sc. Mladen Ćubela

19.05.2017.

(petak)

 

Praktični dio ispita

10:00

 

Pismeni dio ispita

13:00

Literatura

 1. Obavezna literatura
 • Hraste J. Dentalna morfologija; Školska knjiga, Zagreb 1981.
 • Handout prema Berkovitz BKB, Holland GR, Moxam BJ. Oral anatomy, histology and embriology; Mosby International Limited 2002., poglavlja 2 (Dento-osseous structures), 21 (Early tooth development), 22 (Amelogenesis), 23 (Dentinogenesis) i 26 (Development of the dentitions)
 • http://academicearth.org/courses/dental-anatomy (lectures 6 -18)
 • http://www.mefst.hr/default.aspx?id=889 (modelacija u gipsu)
 1. Dodatna literatura
 • Brown P. & Herbranson E: And Quintesence Publishing Co. Inc., Dental Anatomy 3D Interactive Tooth Atlas, Version 3.0, Portola Valley, USA, 2004
 • Brand W.R., Isselhard D.E., Anatomy of Orofacial Structures, Seventh Ed., Mosby, St. Louis, USA, 2003.
 • Smith P., A Quicktime Database of the Human Dentition
 • http://courses.md.huji.ac.il/97615_e/