Medicinska biologija i genetika

Studij dentalne medicine

I godina studija, generacija 2016/2017.

Izvedbeni plan-satnica za kolegij: Medicinska biologija i genetika (P30-S30-V30)                                                                                                                                                 

 I Tjedan 

Dan Sat Tema Skupina Tip nastave

 

Dvorana Nastavnik
Ponedjeljak,

30. siječanj 2017.

10,00-10,45 Uvodno predavanje – upoznavanje studenata s kolegijem

Stanica – evolucija prokariotskih i eukariotskih stanica, stanice kao eksperimentalni modeli. Stanični odjeljci, unutarstanične membrane, Citosol

Svi P1 Prof. dr.  Arapović
  10,45-12,15 Opći plan građe stanice, kemijska građa stanice -UH, lipidi, NK, proteini.Uloga enzima kao bioloških katalizatora Svi P2, 3 Prof. dr.  Arapović
  13,00-14,30 Stanična membrana – strukture stanične

membrane, transport malih molekula i iona

Svi

 

P4, 5 Prof. dr.  Arapović
  14,30-16,00 Osnove mikroskopiranja: sastavni dijelovi mikroskopa, vrste mikroskopa. Mikroskopiranje. Svi S1, 2 Dr. Arapović
Utorak,

31. siječanj 2017.

8,30-10,00 Transport velikih molekula – endocitoza, fagocitoza

Izvanstanični matriks – struktura i organizacija matriksa. Površina stanice Međustanične interakcije, interakcije stanica imatriksa

Svi P6, 7 Prof. dr.  Arapović
  10,15-11,00 Citoskelet – mikrofilamenti, Intermedijalni filamenti i mikrotubuli Svi P8 Prof. dr.  Arapović
  11,30-13,00 Uvod u molekularnu biologiju

– DNA replikacija, DNA popravak

Svi P9, 10

 

Prof. dr.  Arapović
  14,00-15,30 Opći plan građe stanice, kemijska građa stanice -UH, lipidi, NK, proteini.Uloga enzima kao bioloških katalizatora Svi S3, 4 Dr.  Arapović
Srijeda,

1. veljača 2017

8,00-12,30 Mikroskopi, Mikroskopiranje I A,

B

V1, 2, 3, 4, 5, 6 Prof. dr.  Arapović

Dr. Arapović

  13,00-15,30 Stanična membrana – strukture stanične

membrane, transport iona  i  molekula kroz staničnu membranu

Svi S5, 6 Dr.  Arapović
  15,30-17,00 Jezgra, transport u/iz jezgre Organizacija i struktura DNA Nukleinske kiseline, geni, eukariotski genom,kromosomi, kromatin Svi S7, 8 Prof. dr.  Arapović

 

Četvrtak,

2. veljača 2017.

8,30-10,00 Uvod u molekularnu biologiju – Gel elektroforeza , Restrikcijski enzimi Svi S9, 10 Prof. dr.  Arapović
  10,00-11,30 Sinteza i dorada RNA – transkripcija, RNA polimeraza i faktori transkripcije

Sinteza i dorada RNA – dorada i promet RNA

Svi P11, 12 Prof. dr.  Arapović
  12,00-13,30 Analiziranje i izolacija DNA – izolacija DNA i PCR Svi S11, 12 Prof. dr.  Arapović
Petak,

3. veljača 2017.

10,00-12,15 Mikroskopi, Mikroskopiranje II provjera znanja A V7, 8, 9 Dr.  Arapović
  12,30-14,45 Mikroskopi, Mikroskopiranje II provjera znanja B V7, 8, 9 Dr.  Arapović
  15,00-16,30
  DNA replikacija i transkripcija Svi S13, 14 Prof. dr.  Arapović

 

 II Tjedan 

Ponedjeljak,

6. veljača 2017.

9,00-9,45

Provjera znanja, ponavljanje gradiva od prethodnog tjedna

Svi TV1 Prof. dr.  Arapović
  10,00-11,30 Sinteza i dorada proteina – translacija, smatanje, dorada proteina

Dorada i regulacija proteina – regulacija funkcije proteina, razgradnja proteina

Svi P13, 14 Prof. dr.  Arapović
  11,30-13,00 Transport i razvrstavanje proteina – ER, Golgijev aparat Transport proteina – vezikularni transport, lizosomi Svi P15, 16 Prof. dr.  Arapović
  13,00-15,30 Bioenergija i metabolizam – mitohondriji, peroksisomi

Biosinteza staničnih sastojaka, stanično kretanje

Svi P17, 18 Prof. dr.  Arapović
Utorak,

7. veljača 2017.

8,30-10,00 Stanično signaliranje – signalne molekule i njihovi receptori

Stanično signaliranje – površinski stanični receptori

Svi P19, 20 Prof. dr.  Arapović
  10,00-11,30 Stanični ciklus – Stanični ciklus eukariotske stanice, kontrolne točke

Regulacija staničnog ciklusa

Svi P21, 22 Prof. dr.  Arapović
  12,00-13,30 Mitoza Jezgra u mitozi, jezgrica, faze mitoze

Mejoza, gametogeneza, oplodnja

Svi P23, 24 Prof. dr.  Arapović
Srijeda,

8. veljača 2017.

9,00-10,30 Sinteza i dorada proteina Svi S15, 16 Prof. dr.  Arapović
  10,30-12,00 Bioenergija i metabolizam – mitohondriji, peroksisomi

Biosinteza staničnih sastojaka, stanično kretanje

Svi S17, 18 Dr.  Arapović

 

  12,30-14,00 Analiziranje proteina Svi S19, 20 Prof. dr.  Arapović
Četvrtak,

9. veljača 2017.

8,30-16,45 Vježbe –Analiza proteina A,

B

V10-V20 Prof. dr.  Arapović

Dr. Arapović

Petak,

10. veljača 2017.

9,00-10,30 Stanično signaliranje Svi S21, 22 Prof. dr.  Arapović

 

  10,30-12,00 Stanični ciklus, Mitoza i Mejoza Svi S23, 24, Dr.  Arapović

III Tjedan

Ponedjeljak,

13. veljača 2017.

8,30-9,15

Provjera znanja, ponavljanje gradiva od prethodnog tjedna

Svi TV2 Prof. dr.  Arapović
  10,00-11,30 Matične stanice i apoptoza Svi P25, 26 Prof. dr.  Arapović
  12,00-13,30 Načela medicinske genetike Svi P27, 28 Prof. dr.  Arapović
  14,00-15,30 Mendelovsko i ne-Mendelovsko nasljeđivanje

Mutacije DNA (kromosomske mutacije i mutacije DNA)

Svi P29, 30 Prof. dr.  Arapović
Utorak,

14. veljača 2017.

9,30-12,30 Mutacije DNA (kromosomske mutacije i mutacije DNA) Svi S27, 28, 29,30 Prof. dr.  Arapović
  13,00-15,15 Određivanje kariotipa. Oblici i građa kromosoma: kariotip, kariogram, idiogram A,

B

V21,22, 23 Prof. dr.  Arapović

Dr. Arapović

Srijeda,

15 veljača 2017.

10,00-11,30 Određivanje X-spolnog heterokromatina – Barr-ovo tjelašce A,

B

V24, 25 Prof. dr.  Arapović

Dr. Arapović

  12,00-14,15 Preparati: metafazni kromosomi čovjeka A,

B

V26, 27 Prof. dr.  Arapović

Dr. Arapović

Srijeda,

16. veljača 2017.

9,30-10,15

Provjera znanja, ponavljanje gradiva od prethodnog tjedna

Svi TV3 Prof. dr.  Arapović

Pokušati organizirati većinu  nastave na Klinici za inf. Bolesti (Dermatologija III kat).

Za vrijeme mikroskoprnja studenti su obavezni imati bijelu kutu !!!

OPTEREĆENJE (jedna seminarska i dvije vježbovne skupine)

Prof.dr.Arapović

P- 30×2=60 norma sati

S-20×1,5=30 norma sati

Vj-30×1=30 norma sati

Ukupno 120 norma sati

Dr. Arapović

P-0

S-10×1,5=15 norma sati

Vj-30×1=30 norma sati

Ukupno 45 norma sati