Obavijest za sve pristupnike razredbenog postupka za Dentalnu medicinu

Testiranje psiho-motoričkih sposobnosti održat će se u petak, 08.09. 2017. godine u 13.30 sati u prostorijama Medicinskoga fakulteta.

Kako bi pristupili ovom testu studenti su dužni uplatiti 100 KM na žiro-račun 3381002200333181.

Studenti koji su polagali test u lipnju ne trebaju ponovno polagati.