Termini za polaganje psihotesta

Kako bi mogli pristupiti razredbenom postupku prvo morate položiti psihotest koji će se održati u tri termina u prostorijama Medicinskog fakulteta. Termini su: 19.06.2017. godine u 12.00 sati 26.06.2017. godine u 11.00 sati 05.07. 2017. godine u 13.30 sati Molim Više …