Doktorski – dokumenti

OBAVIJEST

U dolje priloženim dokumentima nalazi se popis pristupnika na poslijediplomski doktorski studij s ostvarenim brojem bodova.Pravo upisa u kategoriji „doktori medicine i stomatologije“ imaju pristupnici zaključno sa rednim brojem 20., a u kategoriji magistri znanosti svi pristupnici s popisa. Za eventualne zalbe pristupnici se mogu obratiti Uredu za doktorate do 24. veljače 2015. god. do 12,00 sati. Pristupnici koji su ostavarili pravo upisa duzni su se upisati od 2. do 6. ožujka 2015. godine u Uredu za doktorata kojom prilikom trebaju predocitu uplatnicu za prvi semestar u iznosu od 3.000,00 KM i dvije slike za index formata 6×4 cm. Za sve ostale informacije Ured Vam ostaje na raspolaganju.

 N A T J E Č A J 

ZA UPIS PRISTUPNIKA NA ZNANSTVENI POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ U PODRUČJU BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA 

u akademskoj 2014./2015. godini   …iscrpnije

1) Pravilnik za izvedbu doktorskog studija „Biomedicina i zdravstvo“

2) Naputak za prijavu teme doktorske disertacije

            – Suglasnost mentora

            – Životopis

            – Izjava o jedinstvenosti prijave

            – Naputak o nazivu datoteka

3) Upute za prijavu na ocjenu gotove doktorske disertacije

4) Naputak za izradu i uređivanje doktorske disertacije

5) Ostali dokumenti: