Edukacija edukatora 2018

EDUKACIJA EDUKATORA

Mostar, 05.02.-06.02.2018.

Plan i program rada

DATUM

VRIJEME

PREDAVAČ

TEMA

SATI

(Uk. 20)

05.02.2018.

09:00-10:30

Prof. dr.sc. Marijana Sivrić

Predavanje i vježbe

Metodologija predavanja: Oblici rada s odraslima

(Što je predavanje, što seminar, a štovježbe?)

2

05.02.2018.

10:45-12:15

Prof. dr.sc. Marijana Sivrić

Predavanje i vježbe

Ishodi učenja i njihova uloga

Pisanje syllabusa

2

 

 

 

Pauza za ručak

 

05.02.2018.

13:15 – 14:45

Prof. dr.sc. Marijana Sivrić

Predavanje i vježbe

Komunikacija i razvoj vještine komuniciranja

2

05.02.2018.

 

 

Pauza za kavu

 

05.02.2018.

15:15-16:00

Prof.dr.sc. K. Vukojević

Predavanje: Problem Based Learning

1

05.02.2018.

16:00-17:30

Prof.dr.sc. Katarina Vukojević

Vježbe: Problem Based Learning

(svi)

2

05.02.2018.

17:45-18:30

Prof.dr.sc. Katarina Vukojević

E-learning

1

05.02.2018.

18:30-20:00

prof. dr. sc. Z. Đogaš

Predavanje:

Medicinska informacija danas;

Pristup indeksnim publikacijama u praksi i znanstvenom radu

2

06.02.2018.

09:00-09:45

prof. dr. sc. Z. Đogaš

Predavanje: Team Learning

1

06.02.2018.

09:45-11:15

prof. dr. sc. Z. Đogaš

Vježbe: Team Learning

(svi)

2

06.02.2018.

11:30-14:30

prof. dr. sc. Z. Đogaš, prof. V. Šoljić, prof. K. Vukojević

Vježbe: Pretraživanje indeksnih publikacija,

Traženje određenoga časopisnog članka s pomoću strategijskog pristupa (a ne “naiš’o bi slučajno”),

Download u PDF obliku

(tri skupine)

4

 

 

 

Pisanje ispitnih pitanja

 

06.02.2018.

14:30-15:30

 

Stanka za ručak

 

06.02.2018.

15:30-16:15

prof. dr. sc. Z. Đogaš

Predavanje: Microteaching

1

06.02.2018.

16:15-19:15

prof. dr. sc. Z. Đogaš, prof. V. Šoljić, prof. K. Vukojević

Vježbe: Microteaching

(tri skupine)

4

 

 

ISPIT

 

Tko može pristupiti edukaciji?

Edukacija je namijenjena nastavnicima biomedicinskih, tehničkih, prirodnih i društvenih znanosti.

Tečaj se sastoji od nastavnih jedinica predavanja, vježbi i samostalnog rada polaznika.

Kotizacija je 100,00 KM i obvezno se treba uplatiti na račun Fakulteta:

Naziv: Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru

  • Adresa: Kralja Petra Krešimira IV bb, 88000 Mostar
  • Naziv banke u kojoj Fakultet ima otvoren račun:  UniCredit bank dd Mostar
  • SWIFT banke: UNCRBA 22
  • Žiro račun: 3381002200333181 (za uplate u KM)
  • IBAN broj računa: BA393380604810988194 (za devizne uplate)

 S naznakom EDUKACIJA EDUKATORA

Prijave na mail: nevenkajk@yahoo.com primamo do 08.01.2017. god.