Javna obrana teme doktorske disertacije

Shodno članku 45. Pravilnika za izvedbu poslijediplomskog doktorskog studija “Biomedicina i zdravstvo” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, a u svezi prijave, obrane i ocjene teme doktorske disertacije, javna obrana teme doktorske disertacije polaznice SVJETLANE BAJGORIĆ ŠEHOVIĆ, dr. med., pod naslovom  “POJAVNOST DEPRESIVNOSTI I KVALITETA ŽIVOTA U OBOLJELIH OD EPILEPSIJE” pred Više …