Zauzeće predavaonica

Studentski list Puls

Kalendar sveučilišta

Tko je online

Imamo 52 gostiju i nema članova online

Kalendar

Siječanj 2017
PUSČPSN
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Studentska anketa

Priručnik za upis

Anesteziologija i reanimacija

 

Ispit iz Anesteziologije i reanimacije održat će se u četvrtak, 09.06.2016. godine u 13,00 sati (Veliki amfiteatar)


Anesteziologija i reanimacija

OPĆI PODACI O STUDIJU

Sveučilište

Sveučilište u Mostaru

Fakultet

Medicinski fakultet

Katedra

Anesteziologija , reanimatologija i intenzivno liječenje

Naziv studija

Diplomski sveučilišni studij

 

OPĆI PODACI O KOLEGIJU

Naziv kolegija

Anesteziologija i reanimacija

Nastavnici koji izvode nastavu 

Prof.dr. sc. Alan Šustić

Prof.dr.sc. Vesna Golubović

Doc.dr.sc.Slobodan Mihaljević

Suradnici

Mr.sc.dr. Zoran Karlović, mr.sc.dr. Anita Kosijerina, dr. Mara Šimić, dr. Boris Matić, dr.Lucija Kočić, dr. Edita Bjelanović,dr.Đuro Đurasović

Status kolegija

redoviti

 

IZVOĐENJE NASTAVE

Akademska godina

2014/2015.

Semestar

VIII

Satnica

 20 + 40= 60

Oblici

Predavanja,  vježbe

ECTS bodovi

 6

 

CILJ

Omogućiti studentu da teorijski i praktično ovlada osnovnim gradivom iz lokalne i opće anestezije, kao i reanimaciju vitalno ugroženih bolesnika

 

 

POLAGANJE ISPITA

Obveze studenata tijekom nastave

Studenti su obvezni nazočiti nastavi, dopušteno je izostati sa 20% nastave

Uvjeti za potpis

Nazočnost nastavi

Način polaganja ispita

Pismeni, po potrebi usmeni i praktički-Kabinet vještina

 

Očekivani ishodi (razvijanje općih i specifičnih kompetencija - znanja i vještina)

Opći ishodi:

Znati planirati samostalno učenje kroz studij na način kritičkog i samokritičkog propitivanja znanstvenih istina.

Demonstrirati posjedovanje osobnih kvaliteta ličnosti (rad u timu i osobni doprinos, zainteresiranost, aktivno slušanje i izgradnja pozitivnih odnosa s članovima grupe)

Specifični ishodi:

Student pokazuje, tumači (interpretira, uočava, objašnjava):  prepoznavanje i brzo samostalno klinički dijagnosticiranje  komplikacije u općoj ili regionalnoj anesteziji, a zatim ih treba ispavno liječiti 

Postavljenje dijagnoze srčanog zastoja te primjena osnovnih i uznapredovalih stručnih medicinskih postupaka oživljavanja. 

 

Prepoznavanje šoka -  etiologije, mehanizma nastanka, simptomatologije te intenzivne terapije.

Praktično usvajanje  stručno medicinskih postupaka kardiopulmonalne reanimacije (CPR) na lutkama, nakon raznih uzroka srčanog zastoja.

Omogućujemo praktične vježbe na lutkama za osiguranje dišnog puta, kao i vježbe za uspostavljanje intravenoznog puta,  uvođenje nazogastrične sonde, urinarnog katetera i dr. 

 

 Studenti  odgovorno pristupaju davanju opće i regionalne anestezije uz sve potrebno teorijsko znanje, kao što su priprema bolesnika za anesteziju, vrste anestezije – tehnike, održavanje i praćenje opće anestezije, davanje regionalne anestezije te poslijeoperacijsko praćenje bolesnika u sobi za buđenje.

Potrebno je dati naglasak na intenzivno liječenje bolesnika, te reanimaciju- umjetno disanje i masažu srca – CPR.

Program nastave obuhvaća i intenzivno liječenje raznih vrsta šoka, kao i poznavanje etiologije, simptomatologije i mehanizma nastanka te teške po život opasne nokse.

Ishodi će se vrjednovati aktivnim sudjelovanjem studenta u nastavi i sačinjavati će dio završne ocjene.

 

LITERATURA

Obavezna

  1. 1.      Alan  Šustić , Vlatka  Sotošek-Tokmadžić i sur. 2014. Priručnik iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine. Rijeka: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 

Dopunska

-          Marko Jukić, Višnja Majerić-Kogler i sur. 2010. Klinička anesteziologija.Medicinska naklada, Zagreb

 

- European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2005. Resuscitation 2005.

 

JEZIK PODUKE

Hrvatski

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE

 

Studentska anketa

Analiza kvalitete nastave od strane studenata i nastavnika

Analiza prolaznosti na ispitima

Izvješće Ureda za  kvalitetu nastave

Izvaninstitucijska evaluacija (posjet timova za kontrolu kvalitete)

 

 

Medicinski fakultet Mostar