III godina

 

 • Patologija
 • Medicinska etika i bioetika
 • Patofiziologija
 • Mikrobiologija
 • Farmakologija
 • Klinička propedeutika
 • Psihijatrija
 • MIP - Klinički značaj razvojnih poremećaja probavnog sustava
 • MIP - Obitelj u zdravlju i bolesti
 • MIP - Dijagnostika, prevencija i liječenje debljine
 • MIP-Patofiziologija-nefropatija