V godina

 

 • Kirurgija
 • Socijalna medicina i menadžment u zdravstvu
 • Medicinska etika i bioetika
 • Ginekologija i opstreticija
 • MIP - Laparoskopske procedure u kliničkoj praksi
 • MIP - Bolesti sluznica-multidisciplinarni pristup
 • Bolesti glave i vrata
 • Oftalmologija
 • Bolesti lokomotornog sustava
 • Internistički staž
 • MIP - Dijabetes u trudnoći
 • MIP - Oko-sistemske bolesti i udruženosti