Interreg IPA CBC Hrvatska – BiH – Crna Gora 2014- 2020

14. prosinac 2017. godine

 1. Poziv na dostavu ponude ponuditeljima
 2. Obavijest o natječaju za usluge
 3. Upute ponuditeljima
 4. Prijedlog ugovor
 5. General conditions – Opći uvjeti ugovora
 6. PRILOG II – Projektni zadatak-ukupna (globalna) cijena
 7. PRILOG III-Organizacija i metodologija
 8. PRILOG V-Proračun ukupna (globalna) cijena
 9. Evaluacijske informacije, mreža administrativne usklađenosti i evaluacijska mreža
 10. Obrazac ponude
 11. B IV ključni stručnjaci