Javna obrana teme doktorske disertacije

O B A V I J E S T

Shodno članku 45. Pravilnika za izvedbu poslijediplomskog doktorskog studija “Biomedicina i zdravstvo” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, a u svezi prijave, obrane i ocjene teme doktorske disertacije, javna obrana teme doktorske disertacije polaznice VELDE SMAJLBEGOVIĆ, dr. med., pod naslovom

PREDIKTIVNI ČIMBENICI ZA ODGOVOR NA NEOADJUVANTNU KEMOTERAPIJU KOD ADENOKARCINOMA REKTUMA”

pred Povjerenstvom za obranu i ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Nikola Đaković, predsjednik
  2. doc. dr. sc. Nermina Kantardžić, član
  3. dr. sc. Inga Marijanović, član

Mentor prof. dr. sc. Danko Velimir Vrdoljak            

održat će se u srijedu, 17. siječnja 2018. godine s početkom u 11:00 sati u Vijećnici Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Kralja Petra Krešimira IV bb.

            Pozivaju se svi zainteresirani nazočiti javnoj obrani teme doktorske disertacije.