Usluge

Dostup cjelokupnom fondu SMK osigurava otvorenim pristupom svima onima kojima je potrebna medicinska informacija. Pristup osigurava:

 • uporabom u čitaonicama svekolike građe,
 • posudbom izvan knjižnice udžbeničke građe koje ima u više primjeraka,
 • pretraživanjem baza podataka,
 • fotokopiranjem članaka iz časopisa,
 • međuknjižničnom posudbom i servis SUBITO
 • izobrazbom korisnika za uporabu informacijskih izvora.

Iz pravilnika o Radu SMK (Ur.br.01-583/14)

Prilikom prvog dolasku u Knjižnicu treba pokazati Indeks;

 • – Mogu se posuditi 2 knjige za koje korisnik materijalno odgovara;
 • – Knjige se mogu koristiti na revers 21 dan; Nastavnici mogu zadržati literaturu najdulje 3 mjeseca
 • – Korisnici mogu produžiti revers 15 dana, ako za istu ne postoji interes drugih korisnika;
 • – Korisnicima koji ne vrate zadužene knjige na vrijeme naplaćivati će se kazne u iznosu za dgovanje do ;
 • – 1 mjesec 10 KM
 • – 1 do 3 mjeseca 30 KM
 • – 3 do 6 mjeseci 50 KM
 • – 6 do 12 mjeseci 100 KM
 • – 1 godinu i više 150 KM

Studenti su dužni, prije upisa u sljedeću akademsku godinu, vratiti posuđenu literaturu,

što knjižničar bibliotekar potvrđuje pečatom u indeks;

Korisnik je dužan pažljivo postupati s građom koja mu je dana na korištenje. Nije dozvoljeno savijanje listova,pisanje, podvlačenje itd.;

Pri uzimanju građe potrebno je pregledati njeno stanje i eventualna oštećenja odmah prijaviti;

Ako se utvrdi da je korisnik oštetio građu gubi pravo na korištenje usluga Knjižnice te akademske  godine;

Naknada za izgubljenu knjigu plaća se u iznosu kupovne cijene knjige, a ukoliko cijena koštanja nije poznata (utvrđena), ta naknada iznosi 50 KM.

Iz pravilnika o Radu SMK (Ur.br.01-583/14)

               Prilikom prvog dolasku u Knjižnicu treba pokazati Indeks;

–          Mogu se posuditi 2 knjige za koje korisnik materijalno odgovara;

–          Knjige se mogu koristiti na revers 21 dan; Nastavnici mogu zadržati literaturu najdulje 3 mjeseca

–          Korisnici mogu produžiti revers 15 dana, ako za istu ne postoji interes drugih korisnika;

–          Korisnicima koji ne vrate zadužene knjige na vrijeme naplaćivati će se kazne u iznosu za dgovanje do ;

–          1 mjesec                10 KM

–          1 do 3 mjeseca     30 KM

–          3 do 6 mjeseci      50 KM

–          6 do 12 mjeseci   100 KM

–          1 godinu i više     150 KM

Studenti su dužni, prije upisa u sljedeću akademsku godinu, vratiti posuđenu literaturu,

što knjižničar bibliotekar potvrđuje pečatom u indeks;

Korisnik je dužan pažljivo postupati s građom koja mu je dana na korištenje. Nije dozvoljeno savijanje listova,pisanje, podvlačenje itd.;

Pri uzimanju građe potrebno je pregledati njeno stanje i eventualna oštećenja odmah prijaviti;

Ako se utvrdi da je korisnik oštetio građu gubi pravo na korištenje usluga Knjižnice te akademske  godine;

Naknada za izgubljenu knjigu plaća se u iznosu kupovne cijene knjige, a ukoliko cijena koštanja nije poznata (utvrđena), ta naknada iznosi 50 KM.