Korisne informacije

Kako izraditi vlastitu bazu podataka radova?

Koliko Vam se puta desilo da ste pročitali neki rad, a potom ste zaboravili gdje ste ga našli, kao i podatke o njemu, onda kada vam je najviše trebao? Isto tako svi znamo koliko je važno prilikom pisanja rada jednostavno dodati popis korištene literature u odgovarajućem formatu za određeni časopis i koliko nam vremena oduzima priprema popisa literature. Stoga su jednostavni programi u koje ćemo pohranjivati podatke o radovima, cijele radove, knjige, disertacije, mrežne stranice, izvještaje, dokumente, označavati interesantne dijelove rada, pisati zabilješke uz svaki rad, dijeliti svoje popise literature s kolegama i prijateljima u zemlji i inozemstvu, organizirati literaturu za studente, pristupiti literaturi s bilo kojeg umreženog računala ili mobitela…više nego dobrodošli. Za izradu vlastite baze podataka radova danas su na raspolaganju mnogobrojni besplatni i komercijalni programi za upravljanje referencama (citatima, bibliografskim navodima) poznati pod engleskim nazivima reference management software, citation management software ili personal bibliographic management software.  Njihova je glavna namjena organizacija i upravljanje prikupljenim referencama i cjelovitim radovima. Raspolažu sa stotinama različitih standarda citiranja literature, pa odabrane radove možete izdvojiti u jednom od njih i jednostavnom naredbom copy/paste ugraditi ih u svoj članak, knjigu, disertaciju i dr. Ukoliko vas zanimaju i ostali programi pored onih koje ćemo vam predstaviti pogledajte cjeloviti pregled programa za upravljanje referencama.

Kako prosuditi kvalitetu časopisa? 

Kvaliteta istraživačkog rada naizgled je svima jasan pojam do trenutka kada je treba mjeriti egzaktnim i mjerljivim pokazateljima. Svaki istraživač tijekom čitanja literature prepoznaje kvalitetan rad, no kvaliteta je sve prije nego objektivan pojam. Metode koje se koriste pri procjeni kvalitete časopisa uključuju kvalitativne i kvanititativne.

Autori prilikom objave svojih radova često prenose dio svojih prava na izdavače. Je li i koja prava autor zadržao, izgleda često nepoznanicom, ali portal SHERPA/RoMEO će vam dati odgovor o pravima autora za većinu časopisa. Čak i ako nije dopuštena pohrana završne objavljene verzije rada u otvorenom pristupu, gotovo je uvijek dozvoljena pohrana određene verzije rada.

izvor: Knjižnica IRB-a

Kako zatražiti ISBN broj?

ISBN je međunarodni sistem brojčanog označavanja publikacija sa svrhom jednokratne identifikacije svih omeđenih publikacija. To je jedinstven i nezamjenjiv broj za samo jedan naslov ili izdanje knjige (tj. omeđene publikacije), samo jedan svezak i samo jedno neizmijenjeno izdanje istog izdavača.

Kako izraditi dobar poster?

i mnoštvo drugih korisnih informacija za autore kao npr:indeksirani hrvatski časopisi u CC,Wos;Scopus; Čimbenici odjeka časopisa/Impact factor;