OBAVIJEST o održavanju jednomjesečnog tečaja “Ultrazvuk trbuha”

                                    CENTAR ZA TRAJNU MEDICINSKU EDUKACIJU

Ur.br: 01-I-1720 /17

Mostar, 10. listopada 2017. godine

Svim zainteresiranim uposlenicima zdravstvenih ustanova

na području Bosne i Hercegovine  

OBAVIJEST

o održavanju jednomjesečnog tečaja “Ultrazvuk trbuha”

  Poštovani,

čini mi izuzetno zadovoljstvo pozvati Vas na tečaj

„ULTRAZVUK TRBUHA“

koji će trajati mjesec dana u prostorijama Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru, a započeti će u prvoj polovini studenoga 2017.god., nakon popunjavanja najmanjeg broja od 10 pristupnika.

Predavači (domaći i strani) će biti eminentna imena UZV dijagnostike

Program tečaja predviđa prvi tjedan predavanja (svi prijavljeni, program u privitku), a od drugog do četvrtog tjedna vježbe i rad s pacijentima u skupinama.

Posljednji dan tečaja planiran je ispit nakon kojeg će se obaviti podjela certifikata.

Uplata za pohađanje tečaja je 2.000,00 KM na žiro račun Medicinskoga fakulteta, broj: 3381002200333181 kod UniCreditBank d.o. Mostar.

Radujemo se druženju s Vama.

Plan i program možete vidjeti ovdje.