Obavijest o predavanju

Dana 27.06.2018 god na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru će se održati predavanje na temu; Granični poremećaj ličnosti sa malim psihofarmakološkim desertom“ koje će održati Prim. Univ.-Prof. Marius Nickel-Palczyński, dr. med. sa medicinskog fakulteta iz Graza (Austrija). Više info o samom predavanju te učešću pratite na našoj web i FB Više …

Pripremna nastava za polaganje razredbenog ispita

MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU ORGANIZIRA PRIPREMNU NASTAVU za polaganje razredbenog ispita za studij Medicine i Dentalne medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru Nastava će se organizirati u turnusima prema navedenim terminima: Kemija: 11.06.-15.06.2018. Biologija: 18.06.-22.06.2018. Fizika: 25.06.-29.06.2018. SATNICA: za svaki predmet je predviđeno 20 školskih sati nastave. Detaljan Više …

PETNAESTA MOSTARSKA PSIHIJATRIJSKA SUBOTA

Klinika za psihijatriju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru i Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru u suradnji s Udrugom psihijatara u Bosni i Hercegovini i Liječničkom komorom Hercegovačko-neretvanske županije ORGANIZIRAJU MEĐUNARODNI SIMPOZIJ PETNAESTA MOSTARSKA PSIHIJATRIJSKA SUBOTA TEMA: KOMUNIKACIJA U MEDICINI: RIJEČ KAO LIJEK Simpozij će se Više …

OBAVIJEST ZA STUDENTE STRANE DRŽAVLJANE

Obaviještavaju se svi studenti strani državljani Sveučilišta u Mostaru da u mjesecu travnju i svibnju počinju provjere dozvola za boravak u BiH. Koordinatorica Ureda za studente strane državljane Studentskog zbora je Barbara Mijatović, a može se kontaktirati putem e-mail adrese: barbara-mijatovic@hotmail.com. Koordinatorica je dostupna u Uredu Zbora jedan dan u Više …

S I M P O Z I J ˝Antibiotska rezistencija i neracionalna primjena antibiotika˝

Povodom sve prisutnije problematike bakterijske rezistencije na antibiotike i njihove neracionalne primjene te ulaganju intezivnih napora u njezinu rješavanju na svjetskoj razini, BoHeMSA LC Mostar (Udruženje studenata medicine u Bosni i Hercegovini – Lokalni komitet Mostar) u suradnji sa Medicinskim fakultetom Mostar i SKB Mostar organizira Simpozij posvećen ovoj tematici. Više …

Poziv za javnu raspravu

Poziv za javnu raspravu o prijedlogu novog studijskog programa – studij medicine na engleskom jeziku, zakazanu za ponedjeljak, 19. ožujka ove godine s početkom u 12,00 sati u Amfiteatru Fakulteta. Poštovane članove Znanstveno nastavnoga vijeća molimo da, nakon toga, nazoče sjednici Znanstveno nastavnoga vijeća (predvidivo oko 13 i 30 sati) Više …

Obavijest za studente strane državljane

Tribina ”Informiranje studenata stranih državljana o prijavi boravišta u BiH” Sveučilište u Mostaru u suradnji sa Studentskim zborom Sveučilišta u Mostaru organizira tribinu ”Informiranje studenata stranih državljana o prijavi boravišta u BiH”, a koja će se održati 13. ožujka 2018. godine u dvorani Antun Branko Šimić na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Više …

Međunarodni skup „Praktična znanja za studente“

„Praktična znanja za studente“ je jedinstveni međunarodni skup od 6. do 8. travnja 2018. na Medicinskom fakultetu u Splitu čiji je cilj studentima medicine, dentalne medicine i farmacije preko brojnih kvalitetnih predavanja i radionica ponuditi najvažnija praktična znanja potrebna za njihovu buduću karijeru. Na skupu sudjeluje i dobitnik Nobelove nagrade Više …