Reakreditacija Sveučilišta u Mostaru

Sveučilište u Mostaru trenutačno prolazi postupak reakreditacije, koji provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje. U tu svrhu Sveučilište u Mostaru posjetit će Stručno povjerenstvo. Želite li Stručnom povjerenstvu dostaviti svoj komentar, primjedbe, prijedloge ili želite pohvaliti rad  Sveučilišta, fakulteta ili pojedinaca, slobodno iznesite svoje mišljenje putem povjerljive komunikacije  do Više …

Obavijest za demonstratore

Kako se bliži početak nastave iz kolegija Histologija i embriologija za studij Medicine i Dentalne medicine, pozivamo studente koji su demonstratori na Katedri za Histologiju i embriologiju  (stari i novi demonstratori) da se jave gđi. Zdenki Zovko  na sastanak koji će se održati u petak, 28. travnja 2017. godine u Više …

Javna obrana doktorske disertacije

O B A V I J E S T Shodno članku 13. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Mostaru i člancima 62.- 66. Pravilnika za izvedbu poslijediplomskog doktorskog studija “Biomedicina i zdravstvo” Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru, javna obrana gotove doktorske disertacije polaznice mr. sc. MARJANE JERKOVIĆ RAGUŽ, dr. Više …

Natječaj za izbor u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja

Temeljem članka 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanske županije („Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije“, broj: 4/12), članaka 118. i 122. Statuta Sveučilišta u Mostaru i Odluke Senata o raspisivanju natječaja za izbor u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja, Ur. broj: 01-693/17, Sveučilište u Mostaru raspisuje Natječaj za izbor u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja. Kompletan Više …

Obavijest o stipendijama

Obavijest Obavijest o stipendijama Sveučilišta Transilvanija u Brasovu  (Rumunjska) koje omogućuje stipendiranje za 10 studenta u akademskoj 2017./2018. godini. Rok za prijavu je 28.4.2017., a više informacija se može pronaći na linku. Obavijest  o ljetnoj školi na Sveučilištu u Pečuhu (Mađarska) u okviru CEEPUS programa kojim je omogućeno stipendiranje za Više …

Javni oglas za kontinuiranu profesionalnu edukaciju

za kontinuiranu profesionalnu edukaciju iz oblasti zdravstvenog menadžmenta Federalno ministarstvo zdravstva u suradnji sa nositeljima edukacije iz zdravstvenog menadžmenta, organizira nastavak provođenja kontinuirane profesionalne edukacije iz zdravstvenog menadžmenta, prema  planu standardizirane edukacije (SHCE) sukladno članku 6.  Pravilnika o  KPE. Edukativni program obuhvata tri razine edukacije (SHCE 1, SHCE 2 i Više …

Obavijest o nastupnim predavanjima

OBAVIJEST Dr. sc. Mladen Ćubela, dr. dent. med., u postupku izbora u znanstveno – nastavno zvanje docent, održat će nastupno predavanje na temu: ” Anomalije zuba u dentalnoj morfologiji” u konferencijskoj dvorani Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, dana 27.03.2017. godine (ponedjeljak), s početkom u 12,30 sati. Pozivaju se zainteresirane stranke Više …

Javna obrana doktorske disertacije

O B A V I J E S T Na temelju članka 8. Pravilnika o prijavi i obrani doktorske disertacije izvan doktorskog studija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, javna obrana doktorske disertacije mr. sc. MARKA MARTINCA, dr. med., pod naslovom “TIPOVI OSOBNOSTI I METABOLIČKI SINDROM U BOLESNIKA S DEPRESIVNIM POREMEĆAJEM“ Više …