Koristi standardni prikaz rasporeda Koristi poviseni prikaz rasporeda
Zauzeće predavaonica-Medicinski fakultet Mostar
Back 04/23/0 - 04/28/0 Forward (Pokazi cijeli tjedan)
Filter resursa
Ponedjeljak, 04/23/0 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM
Veliki amfiteatar ANATOMIJA-P ANATOMIJA-S
Mali amfiteatar
Predavaonica br.1 Bolesti lokomotornog sustava Bolesti lokomotornog sustava
Predavaonica br.2
Predavaonica br.3
Predavaonica br.4 Uvod u dentalnu medicinu i povijest dentalne medicine- Ispit
Predavaonica br.5 Temelji neuroznanosti
Informatička učionica ANATOMIJA-V
Anatomski praktikum ANATOMIJA-V
Histološki praktikum
Fiziološki praktikum
Predavaonica SKB -8.kat
Predavaonica - Infektivno SKB Infektologija
Predavaonica - Interno
Konferencijska dvorana
Predavaonica - Pedijatrija
Mikrobiološki praktikum
Kemijski praktikum
Predavaonica - Psihijatrija
Kabinet kliničkih vještina
Utorak, 04/24/0 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM
Veliki amfiteatar ANATOMIJA-P ANATOMIJA-S
Mali amfiteatar
Predavaonica br.1 Bolesti lokomotornog sustava
Predavaonica br.2
Predavaonica br.3
Predavaonica br.4
Predavaonica br.5 Temelji neuroznanosti
Informatička učionica ANATOMIJA-V
Anatomski praktikum ANATOMIJA-V
Histološki praktikum
Fiziološki praktikum
Predavaonica SKB -8.kat
Predavaonica - Infektivno SKB Infektologija
Predavaonica - Interno
Konferencijska dvorana
Predavaonica - Pedijatrija
Mikrobiološki praktikum
Kemijski praktikum
Predavaonica - Psihijatrija
Kabinet kliničkih vještina
Srijeda, 04/25/0 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM
Veliki amfiteatar ANATOMIJA-P ANATOMIJA-S
Mali amfiteatar
Predavaonica br.1 Bolesti lokomotornog sustava
Predavaonica br.2
Predavaonica br.3
Predavaonica br.4
Predavaonica br.5 Temelji neuroznanosti
Informatička učionica ANATOMIJA-V
Anatomski praktikum ANATOMIJA-V
Histološki praktikum
Fiziološki praktikum
Predavaonica SKB -8.kat
Predavaonica - Infektivno SKB Infektologija
Predavaonica - Interno
Konferencijska dvorana
Predavaonica - Pedijatrija
Mikrobiološki praktikum
Kemijski praktikum
Predavaonica - Psihijatrija
Kabinet kliničkih vještina
Cetvrtak, 04/26/0 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM
Veliki amfiteatar ANATOMIJA-P ANATOMIJA-S
Mali amfiteatar
Predavaonica br.1 Bolesti lokomotornog sustava
Predavaonica br.2
Predavaonica br.3
Predavaonica br.4 Medicinska kemija- ispit
Predavaonica br.5 Temelji neuroznanosti
Informatička učionica ANATOMIJA-V
Anatomski praktikum ANATOMIJA-V
Histološki praktikum
Fiziološki praktikum
Predavaonica SKB -8.kat
Predavaonica - Infektivno SKB Infektologija
Predavaonica - Interno
Konferencijska dvorana
Predavaonica - Pedijatrija
Mikrobiološki praktikum
Kemijski praktikum
Predavaonica - Psihijatrija
Kabinet kliničkih vještina
Petak, 04/27/0 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM
Veliki amfiteatar Infektologija-kolokvij ENGLESKI JEZIK-TEČAJ ISPIT FARMAKOLOGIJA                            
Mali amfiteatar                                                                                
Predavaonica br.1                                 Bolesti lokomotornog sustava                            
Predavaonica br.2                                 Obiteljska medicina                                    
Predavaonica br.3   Temelji neuroznanosti                                
Predavaonica br.4                 Klinička mikrobiologija                        
Predavaonica br.5         ANATOMIJA-P+S                                                  
Informatička učionica                               ANATOMIJA-V                          
Anatomski praktikum                               ANATOMIJA-V                          
Histološki praktikum                                                                                
Fiziološki praktikum                                                                                
Predavaonica SKB -8.kat                                                                                
Predavaonica - Infektivno SKB   Infektologija                              
Predavaonica - Interno                                                                                
Konferencijska dvorana                                                                                
Predavaonica - Pedijatrija                                                                                
Mikrobiološki praktikum                                                                                
Kemijski praktikum                                                                                
Predavaonica - Psihijatrija                                                                                
Kabinet kliničkih vještina                                                                                
Subota, 04/28/0 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM
Veliki amfiteatar                                                                                
Mali amfiteatar                                                                                
Predavaonica br.1                                                                                
Predavaonica br.2                                                                                
Predavaonica br.3                                                                                
Predavaonica br.4                                                                                
Predavaonica br.5                                                                                
Informatička učionica                                                                                
Anatomski praktikum                                                                                
Histološki praktikum                                                                                
Fiziološki praktikum                                                                                
Predavaonica SKB -8.kat                                                                                
Predavaonica - Infektivno SKB                                                                                
Predavaonica - Interno                                                                                
Konferencijska dvorana                                                                                
Predavaonica - Pedijatrija                                                                                
Mikrobiološki praktikum                                                                                
Kemijski praktikum                                                                                
Predavaonica - Psihijatrija                                                                                
Kabinet kliničkih vještina                                                                                
 
 
Back 04/23/0 - 04/28/0 Forward (Pokazi cijeli tjedan)