Koristi standardni prikaz rasporeda Koristi poviseni prikaz rasporeda
Zauzeće predavaonica-Medicinski fakultet Mostar
Back 02/26/0 - 03/03/0 Forward (Pokazi cijeli tjedan)
Filter resursa
Ponedjeljak, 02/26/0 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM
Veliki amfiteatar MED.MIKROBIOLOGIJA I PARAZITOLOGIJA -PISMENI-BAKTERIOLOGIJA ANATOMIJA-P   ANATOMIJA-S                           ANATOMIJA-TEST                        
Mali amfiteatar                                                                                
Predavaonica br.1 Neurologija                             Neurologija                                  
Predavaonica br.2                                     Pedijatrijski staž                                
Predavaonica br.3                                                                                
Predavaonica br.4     MED.FIZIOLOGIJA -TEST         MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA I PARAZITOLOGIJA -P                                                    
Predavaonica br.5     MEDICINSKA FIZIOLOGIJA-TEST-1 MEDICINSKA FIZIOLOGIJA-P     MEDICINSKA FIZIOLOGIJA-S     MEDICINSKA FIZIOLOGIJA-S                            
Informatička učionica                       ANATOMIJA-S   ANATOMIJA-V                          
Anatomski praktikum                               ANATOMIJA-V                          
Histološki praktikum                                                                                
Fiziološki praktikum                         MEDICINSKA FIZIOLOGIJA-V     MEDICINSKA FIZIOLOGIJA-V                            
Predavaonica SKB -8.kat Bolesti glave i vrata                                                  
Predavaonica - Infektivno SKB                                                                                
Predavaonica - Interno                                                                                
Konferencijska dvorana                                                                                
Predavaonica - Pedijatrija                                                                                
Mikrobiološki praktikum                               MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA I PARAZITOLOGIJA (V-A+B)   MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA I PARAZITOLOGIJA (V-C+D)                        
Kemijski praktikum                                                                                
Predavaonica - Psihijatrija                                                                                
Utorak, 02/27/0 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM
Veliki amfiteatar         ANATOMIJA-P   ANATOMIJA-S                           ANATOMIJA-TEST                        
Mali amfiteatar                                                                                
Predavaonica br.1 Neurologija                             Neurologija                                  
Predavaonica br.2                                     Pedijatrijski staž                              
Predavaonica br.3                                                                                
Predavaonica br.4     MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA I PARAZITOLOGIJA -P MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA I PARAZITOLOGIJA (S-A+B) MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA I PARAZITOLOGIJA -P MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA I PARAZITOLOGIJA (S-C+D)                            
Predavaonica br.5     MEDICINSKA FIZIOLOGIJA-S     MEDICINSKA FIZIOLOGIJA-S     MEDICINSKA FIZIOLOGIJA-S                                
Informatička učionica                       ANATOMIJA-S   ANATOMIJA-V                          
Anatomski praktikum                               ANATOMIJA-V                          
Histološki praktikum                                                                                
Fiziološki praktikum     MEDICINSKA FIZIOLOGIJA-V     MEDICINSKA FIZIOLOGIJA-V                                                
Predavaonica SKB -8.kat Bolesti glave i vrata                                                      
Predavaonica - Infektivno SKB                                                                                
Predavaonica - Interno                                                                                
Konferencijska dvorana                                                                                
Predavaonica - Pedijatrija                                                                                
Mikrobiološki praktikum                                                                                
Kemijski praktikum                                                                                
Predavaonica - Psihijatrija                                                                                
Srijeda, 02/28/0 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM
Veliki amfiteatar         ANATOMIJA-P   ANATOMIJA-S                           ANATOMIJA-TEST                        
Mali amfiteatar                                                                                
Predavaonica br.1 Neurologija                             Neurologija                                  
Predavaonica br.2                                     Pedijatrijski staž                                
Predavaonica br.3                                                                                
Predavaonica br.4     MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA I PARAZITOLOGIJA (S-A+B)     MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA I PARAZITOLOGIJA (S-A+B)           MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA I PARAZITOLOGIJA (S-C+D)   MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA I PARAZITOLOGIJA (S-C+D)            
Predavaonica br.5     MEDICINSKA FIZIOLOGIJA-S     MEDICINSKA FIZIOLOGIJA-P     MEDICINSKA FIZIOLOGIJA-S   MEDICINSKA FIZIOLOGIJA-S                  
Informatička učionica                       ANATOMIJA-S   ANATOMIJA-V                          
Anatomski praktikum                               ANATOMIJA-V                          
Histološki praktikum                                                                                
Fiziološki praktikum     MEDICINSKA FIZIOLOGIJA-V                     MEDICINSKA FIZIOLOGIJA-V                                
Predavaonica SKB -8.kat Bolesti glave i vrata                                                      
Predavaonica - Infektivno SKB                                                                                
Predavaonica - Interno                                                                                
Konferencijska dvorana                                                                                
Predavaonica - Pedijatrija                                                                                
Mikrobiološki praktikum                                   MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA I PARAZITOLOGIJA (V-A+B)                             MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA I PARAZITOLOGIJA (V-C+D)      
Kemijski praktikum                                                                                
Predavaonica - Psihijatrija                                                                                
Cetvrtak, 03/01/0 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM
Veliki amfiteatar                                                                                
Mali amfiteatar                                                                                
Predavaonica br.1                                                                                
Predavaonica br.2                                                                                
Predavaonica br.3                                                                                
Predavaonica br.4 NERADNI DAN                                                                  
Predavaonica br.5                                                                                
Informatička učionica                                                                                
Anatomski praktikum                                                                                
Histološki praktikum                                                                                
Fiziološki praktikum                                                                                
Predavaonica SKB -8.kat                                                                                
Predavaonica - Infektivno SKB                                                                                
Predavaonica - Interno                                                                                
Konferencijska dvorana                                                                                
Predavaonica - Pedijatrija                                                                                
Mikrobiološki praktikum                                                                                
Kemijski praktikum                                                                                
Predavaonica - Psihijatrija                                                                                
Petak, 03/02/0 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM
Veliki amfiteatar         ANATOMIJA-P   ANATOMIJA-S                           ANATOMIJA-TEST                        
Mali amfiteatar                                                                                
Predavaonica br.1 Neurologija                             Neurologija                            
Predavaonica br.2                                     Pedijatrijski staž                                      
Predavaonica br.3                                                                                
Predavaonica br.4     MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA I PARAZITOLOGIJA (S-C+D)                 MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA I PARAZITOLOGIJA -P MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA I PARAZITOLOGIJA (S-A+B)                        
Predavaonica br.5     MEDICINSKA FIZIOLOGIJA-S     MEDICINSKA FIZIOLOGIJA-P     MEDICINSKA FIZIOLOGIJA-S                                
Informatička učionica                 ANATOMIJA-S   ANATOMIJA-V                          
Anatomski praktikum                               ANATOMIJA-V                          
Histološki praktikum                                                                                
Fiziološki praktikum                                                                                
Predavaonica SKB -8.kat Bolesti glave i vrata                                                    
Predavaonica - Infektivno SKB                                                                                
Predavaonica - Interno                                                                                
Konferencijska dvorana                                                                                
Predavaonica - Pedijatrija                                                                                
Mikrobiološki praktikum                   MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA I PARAZITOLOGIJA (V-C+D)                                 MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA I PARAZITOLOGIJA (V-A+B)                  
Kemijski praktikum                                                                                
Predavaonica - Psihijatrija                                                                                
Subota, 03/03/0 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM
Veliki amfiteatar                                                                                
Mali amfiteatar                                                                                
Predavaonica br.1 Neurologija                         Neurologija                                
Predavaonica br.2                                                                                
Predavaonica br.3                                                                                
Predavaonica br.4