Zauzeće predavaonica-Medicinski fakultet Mostar
Back 05/22/0 - 05/27/0 Forward (Pokazi cijeli tjedan)
Filter resursa
Ponedjeljak, 05/22/0 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM
Veliki amfiteatar Histologija i embriologija - P Histologija i embriologija - S
Mali amfiteatar
Predavaonica br.1
Predavaonica br.2
Predavaonica br.3
Predavaonica br.4 Klinička propedeutika
Predavaonica br.5 Imunologija - P+S
Informatička učionica
Anatomski praktikum
Histološki praktikum Histologija i embriologija -V
Fiziološki praktikum
Predavaonica SKB -8.kat
Predavaonica - Infektivno SKB
Predavaonica - Interno
Konferencijska dvorana
Predavaonica - Pedijatrija
Mikrobiološki praktikum Histologija i embriologija -V
Kemijski praktikum
Predavaonica - Psihijatrija
Utorak, 05/23/0 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM
Veliki amfiteatar
Mali amfiteatar
Predavaonica br.1
Predavaonica br.2
Predavaonica br.3
Predavaonica br.4 Klinička propedeutika
Predavaonica br.5 Imunologija -P+S
Informatička učionica
Anatomski praktikum
Histološki praktikum
Fiziološki praktikum
Predavaonica SKB -8.kat
Predavaonica - Infektivno SKB
Predavaonica - Interno
Konferencijska dvorana
Predavaonica - Pedijatrija
Mikrobiološki praktikum
Kemijski praktikum
Predavaonica - Psihijatrija
Srijeda, 05/24/0 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM
Veliki amfiteatar
Mali amfiteatar
Predavaonica br.1 Anesteziologija i reanimatologija
Predavaonica br.2
Predavaonica br.3
Predavaonica br.4 Klinička propedeutika
Predavaonica br.5 Imunologija -P+S
Informatička učionica
Anatomski praktikum
Histološki praktikum
Fiziološki praktikum
Predavaonica SKB -8.kat
Predavaonica - Infektivno SKB
Predavaonica - Interno
Konferencijska dvorana
Predavaonica - Pedijatrija
Mikrobiološki praktikum
Kemijski praktikum
Predavaonica - Psihijatrija
Cetvrtak, 05/25/0 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM
Veliki amfiteatar
Mali amfiteatar
Predavaonica br.1 Anesteziologija i reanimatologija
Predavaonica br.2
Predavaonica br.3
Predavaonica br.4 Klinička propedeutika
Predavaonica br.5 Imunologija - S Imunologija - P
Informatička učionica
Anatomski praktikum
Histološki praktikum
Fiziološki praktikum Imunologija - S
Predavaonica SKB -8.kat
Predavaonica - Infektivno SKB
Predavaonica - Interno
Konferencijska dvorana
Predavaonica - Pedijatrija
Mikrobiološki praktikum
Kemijski praktikum
Predavaonica - Psihijatrija
Petak, 05/26/0 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM
Veliki amfiteatar                      
Mali amfiteatar                      
Predavaonica br.1 Anesteziologija i reanimatologija                      
Predavaonica br.2                      
Predavaonica br.3                      
Predavaonica br.4 Klinička propedeutika                      
Predavaonica br.5 Imunologija - S                      
Informatička učionica                      
Anatomski praktikum                      
Histološki praktikum                      
Fiziološki praktikum Imunologija - V                      
Predavaonica SKB -8.kat                      
Predavaonica - Infektivno SKB                      
Predavaonica - Interno                      
Konferencijska dvorana                      
Predavaonica - Pedijatrija                      
Mikrobiološki praktikum                      
Kemijski praktikum                      
Predavaonica - Psihijatrija                      
Subota, 05/27/0 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM
Veliki amfiteatar                                                                                
Mali amfiteatar                                                                                
Predavaonica br.1                                                                                
Predavaonica br.2                                                                                
Predavaonica br.3                                                                                
Predavaonica br.4                                                                                
Predavaonica br.5                                                                                
Informatička učionica                                                                                
Anatomski praktikum                                                                                
Histološki praktikum                                                                                
Fiziološki praktikum                                                                                
Predavaonica SKB -8.kat                                                                                
Predavaonica - Infektivno SKB                                                                                
Predavaonica - Interno                                                                                
Konferencijska dvorana                                                                                
Predavaonica - Pedijatrija                                                                                
Mikrobiološki praktikum                                                                                
Kemijski praktikum                                                                                
Predavaonica - Psihijatrija                                                                                
 
 
Back 05/22/0 - 05/27/0 Forward (Pokazi cijeli tjedan)