Koristi standardni prikaz rasporeda Koristi poviseni prikaz rasporeda
Zauzeće predavaonica-Medicinski fakultet Mostar
Back 06/18/0 - 06/24/0 Forward
Filter resursa
Ponedjeljak, 06/18/0 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM
Veliki amfiteatar IMUNOLOGIJA
Mali amfiteatar
Predavaonica br.1 Urgentna medicina
Predavaonica br.2 MIP-2- Hipertenzivna bolest u trudnoći
Predavaonica br.3
Predavaonica br.4 ENGLESKI JEZIK
Predavaonica br.5
Informatička učionica
Anatomski praktikum
Histološki praktikum
Fiziološki praktikum Medicinska biokemija DM
Predavaonica SKB -8.kat Mip-2 Oko-sistemske bolesti i udruženosti
Predavaonica - Infektivno SKB
Predavaonica - Interno
Konferencijska dvorana
Predavaonica - Pedijatrija
Mikrobiološki praktikum
Kemijski praktikum
Predavaonica - Psihijatrija PSIHIJATRIJA Medicinska psihologija DM
Kabinet kliničkih vještina
Utorak, 06/19/0 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM
Veliki amfiteatar IMUNOLOGIJA
Mali amfiteatar
Predavaonica br.1 ispit iz dermatovenerologije Urgentna medicina
Predavaonica br.2 MIP-2 Hipertenzivna bolest u trudnoći
Predavaonica br.3
Predavaonica br.4 Medicinska biokemija DM ENGLESKI JEZIK
Predavaonica br.5 PRIPREMNA NASTAVA
Informatička učionica
Anatomski praktikum
Histološki praktikum
Fiziološki praktikum
Predavaonica SKB -8.kat MIP-2 Oko sistemske bolesti i udruženosti
Predavaonica - Infektivno SKB
Predavaonica - Interno
Konferencijska dvorana
Predavaonica - Pedijatrija
Mikrobiološki praktikum Medicinska biokemija DM
Kemijski praktikum Medicinska biokemija DM
Predavaonica - Psihijatrija PSIHIJATRIJA Medicinska psihologija DM
Kabinet kliničkih vještina
Srijeda, 06/20/0 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM
Veliki amfiteatar IMUNOLOGIJA
Mali amfiteatar
Predavaonica br.1 urgentna medicina
Predavaonica br.2 MIP-2 Hipertenzivna bolest u trudnoći
Predavaonica br.3
Predavaonica br.4 ENGLESKI JEZIK
Predavaonica br.5 PRIPREMNA NASTAVA
Informatička učionica
Anatomski praktikum
Histološki praktikum
Fiziološki praktikum
Predavaonica SKB -8.kat MIP-2
Predavaonica - Infektivno SKB
Predavaonica - Interno
Konferencijska dvorana
Predavaonica - Pedijatrija
Mikrobiološki praktikum Medicinska biokemija DM
Kemijski praktikum Medicinska biokemija DM
Predavaonica - Psihijatrija PSIHIJATRIJA Medicinska psihologija DM
Kabinet kliničkih vještina
Cetvrtak, 06/21/0 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM
Veliki amfiteatar IMUNOLOGIJA
Mali amfiteatar
Predavaonica br.1
Predavaonica br.2 MIP-2 hipertenzivna bolest u trudnoći
Predavaonica br.3
Predavaonica br.4 ENGLESKI JEZIK
Predavaonica br.5 PRIPREMNA NASTAVA
Informatička učionica
Anatomski praktikum
Histološki praktikum
Fiziološki praktikum
Predavaonica SKB -8.kat MIP2 - oko sistemske bolesti i udruženosti
Predavaonica - Infektivno SKB
Predavaonica - Interno
Konferencijska dvorana
Predavaonica - Pedijatrija
Mikrobiološki praktikum Medicinska biokemija DM
Kemijski praktikum Medicinska biokemija DM
Predavaonica - Psihijatrija PSIHIJATRIJA Medicinska psihologija DM
Kabinet kliničkih vještina
Petak, 06/22/0 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM
Veliki amfiteatar KONGRES                    
Mali amfiteatar                    
Predavaonica br.1 ispit - Fizika                    
Predavaonica br.2 MIp-2 Hipertenzivna bolest u trudnoći
Predavaonica br.3 Ispit - Urgentna medicina                    
Predavaonica br.4 ENGLESKI JEZIK                    
Predavaonica br.5 PRIPREMNA NASTAVA                    
Informatička učionica IMUNOLOGIJA                    
Anatomski praktikum                    
Histološki praktikum                    
Fiziološki praktikum IMUNOLOGIJA                    
Predavaonica SKB -8.kat MIP-2 Oko-sistemske bolesti i udruženosti                    
Predavaonica - Infektivno SKB                    
Predavaonica - Interno                    
Konferencijska dvorana                    
Predavaonica - Pedijatrija                    
Mikrobiološki praktikum Medicinska biokemija DM                    
Kemijski praktikum Medicinska biokemija DM                    
Predavaonica - Psihijatrija PSIHIJATRIJA-KOLOKVIJ Medicinska psihologija DM        
Kabinet kliničkih vještina                    
Subota, 06/23/0 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM
Veliki amfiteatar                                                                                
Mali amfiteatar                                                                                
Predavaonica br.1                                                                                
Predavaonica br.2                                                                                
Predavaonica br.3                                                                                
Predavaonica br.4                                                                                
Predavaonica br.5                                                                                
Informatička učionica                                                                                
Anatomski praktikum                                                                                
Histološki praktikum                                                                                
Fiziološki praktikum                                                                                
Predavaonica SKB -8.kat                                                                                
Predavaonica - Infektivno SKB                                                                                
Predavaonica - Interno                                                                                
Konferencijska dvorana                                                                                
Predavaonica - Pedijatrija                                                                                
Mikrobiološki praktikum                                                                                
Kemijski praktikum                                                                                
Predavaonica - Psihijatrija                                                                                
Kabinet kliničkih vještina                                                                                
Nedjelja, 06/24/0 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM
Veliki amfiteatar                                                                                
Mali amfiteatar                                                                                
Predavaonica br.1                                                                                
Predavaonica br.2                                                                                
Predavaonica br.3                                                                                
Predavaonica br.4                                                                                
Predavaonica br.5                                                                                
Informatička učionica                                                                                
Anatomski praktikum                                                                                
Histološki praktikum                                                                                
Fiziološki praktikum                                                                                
Predavaonica SKB -8.kat                                                                                
Predavaonica - Infektivno SKB                                                                                
Predavaonica - Interno                                                                                
Konferencijska dvorana                                                                                
Predavaonica - Pedijatrija                                                                                
Mikrobiološki praktikum                                                                                
Kemijski praktikum                                                                                
Predavaonica - Psihijatrija                                                                                
Kabinet kliničkih vještina                                                                                
 
 
Back 06/18/0 - 06/24/0 Forward