Koristi standardni prikaz rasporeda Koristi poviseni prikaz rasporeda
Zauzeće predavaonica-Medicinski fakultet Mostar
Back 02/19/0 - 02/25/0 Forward
Filter resursa
Ponedjeljak, 02/19/0 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM
Veliki amfiteatar ANATOMIJA-P
Mali amfiteatar
Predavaonica br.1 MIP-1-Mogućnosti slikovnog prikaza neuro i muskuloskeletnih ozljeda i oboljenja MIP1-BOL I PALIJATIVNA MEDICINA
Predavaonica br.2 PEDIJATRIJSKI STAŽ
Predavaonica br.3
Predavaonica br.4 PEDIJATRIJA - ISPIT MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA I PARAZITOLOGIJA (S-C+D) MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA I PARAZITOLOGIJA -P
Predavaonica br.5 MEDICINSKA FIZIOLOGIJA-P MEDICINSKA FIZIOLOGIJA-P MEDICINSKA FIZIOLOGIJA-P MEDICINSKA FIZIOLOGIJA-S MEDICINSKA FIZIOLOGIJA-S
Informatička učionica
Anatomski praktikum
Histološki praktikum
Fiziološki praktikum MEDICINSKA FIZIOLOGIJA-V MEDICINSKA FIZIOLOGIJA-V
Predavaonica SKB -8.kat MIP1- Suvremeni principi liječenja cerebrovaskularnih bolesti u neurokirurgiji
Predavaonica - Infektivno SKB MIP1-Bolesti sluznica-multidisciplinarni pristup
Predavaonica - Interno
Konferencijska dvorana
Predavaonica - Pedijatrija
Mikrobiološki praktikum MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA I PARAZITOLOGIJA (V-C+D) MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA I PARAZITOLOGIJA (V-C+D) MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA I PARAZITOLOGIJA (V-A+B) MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA I PARAZITOLOGIJA (V-A+B)
Kemijski praktikum
Predavaonica - Psihijatrija
Utorak, 02/20/0 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM
Veliki amfiteatar ANATOMIJA-P ANATOMIJA-S ANATOMIJA-TEST
Mali amfiteatar
Predavaonica br.1 MIP1-Mogućnosti slikovnog prikaza neuro i muskuloskeletnih ozljeda i oboljenja MIP1-BOL I PALIJATIVNA MEDICINA
Predavaonica br.2 Pedijatrijski staž
Predavaonica br.3
Predavaonica br.4 MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA I PARAZITOLOGIJA (S-C+D) MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA I PARAZITOLOGIJA -P MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA I PARAZITOLOGIJA (S-A+B)
Predavaonica br.5 MEDICINSKA FIZIOLOGIJA-P MEDICINSKA FIZIOLOGIJA-P MEDICINSKA FIZIOLOGIJA-S MEDICINSKA FIZIOLOGIJA-S
Informatička učionica ANATOMIJA-S ANATOMIJA-V
Anatomski praktikum ANATOMIJA-V
Histološki praktikum
Fiziološki praktikum MEDICINSKA FIZIOLOGIJA-V MEDICINSKA FIZIOLOGIJA-V
Predavaonica SKB -8.kat MIP1- Suvremeni principi liječenja cerebrovaskularnih bolesti u neurokirurgiji
Predavaonica - Infektivno SKB MIP1-Bolesti sluznica-multidisciplinarni pristup
Predavaonica - Interno
Konferencijska dvorana
Predavaonica - Pedijatrija
Mikrobiološki praktikum MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA I PARAZITOLOGIJA (V-A+B) MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA I PARAZITOLOGIJA (V-A+B) MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA I PARAZITOLOGIJA (V-C+D) MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA I PARAZITOLOGIJA (V-C+D)
Kemijski praktikum
Predavaonica - Psihijatrija
Srijeda, 02/21/0 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM
Veliki amfiteatar ANATOMIJA-P ANATOMIJA-S ANATOMIJA-TEST
Mali amfiteatar
Predavaonica br.1 MIP1-Mogućnosti slikovnog prikaza neuro i muskuloskeletnih ozljeda i oboljenja MIP1-BOL I PALIJATIVNA MEDICINA
Predavaonica br.2 Pedijatrijski staž
Predavaonica br.3
Predavaonica br.4 MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA I PARAZITOLOGIJA (S-C+D) MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA I PARAZITOLOGIJA -P MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA I PARAZITOLOGIJA (S-A+B)
Predavaonica br.5 MEDICINSKA FIZIOLOGIJA-P MEDICINSKA FIZIOLOGIJA-S MEDICINSKA FIZIOLOGIJA-S
Informatička učionica ANATOMIJA-S ANATOMIJA-V
Anatomski praktikum ANATOMIJA-V
Histološki praktikum
Fiziološki praktikum MEDICINSKA FIZIOLOGIJA-V MEDICINSKA FIZIOLOGIJA-V
Predavaonica SKB -8.kat MIP1-Suvremeni principi liječenja cerebrovaskularnih bolesti u neurokirurgiji
Predavaonica - Infektivno SKB
Predavaonica - Interno MIP1-Bolesti sluznica-multidisciplinarni pristup
Konferencijska dvorana
Predavaonica - Pedijatrija
Mikrobiološki praktikum MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA I PARAZITOLOGIJA (V-A+B) MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA I PARAZITOLOGIJA (V-C+D)
Kemijski praktikum
Predavaonica - Psihijatrija
Cetvrtak, 02/22/0 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM
Veliki amfiteatar ANATOMIJA-P ANATOMIJA-S ANATOMIJA-TEST
Mali amfiteatar
Predavaonica br.1 MIP1-Mogućnosti slikovnog prikaza neuro i muskuloskeletnih ozljeda i oboljenja MIP1-BOL I PALIJATIVNA MEDICINA
Predavaonica br.2 Pedijatrijski staž
Predavaonica br.3
Predavaonica br.4 MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA I PARAZITOLOGIJA -P
Predavaonica br.5 MEDICINSKA FIZIOLOGIJA-P MEDICINSKA FIZIOLOGIJA-P
Informatička učionica ANATOMIJA-S ANATOMIJA-V
Anatomski praktikum ANATOMIJA-V
Histološki praktikum
Fiziološki praktikum
Predavaonica SKB -8.kat MIP1- Suvremeni principi liječenja cerebrovaskularnih bolesti u neurokirurgiji
Predavaonica - Infektivno SKB
Predavaonica - Interno MIP1-Bolesti sluznica-multidisciplinarni pristup
Konferencijska dvorana
Predavaonica - Pedijatrija
Mikrobiološki praktikum MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA I PARAZITOLOGIJA (V-C+D) MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA I PARAZITOLOGIJA (V-A+B)
Kemijski praktikum
Predavaonica - Psihijatrija
Petak, 02/23/0 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM
Veliki amfiteatar ANATOMIJA-P   ANATOMIJA-S                           ANATOMIJA-TEST                        
Mali amfiteatar                                                                    
Predavaonica br.1 MIP1-BOL I PALIJATIVNA MEDICINA - ISPIT                 MIP1-Mogućnosti slikovnog prikaza neuro i muskuloskeletnih ozljeda i oboljenja-ISPIT                                
Predavaonica br.2                         PEDIJATRIJSKI STAŽ                                      
Predavaonica br.3                                                                    
Predavaonica br.4                                                                    
Predavaonica br.5     MEDICINSKA FIZIOLOGIJA-S     MEDICINSKA FIZIOLOGIJA-S                                    
Informatička učionica     ANATOMIJA-S   ANATOMIJA-V                          
Anatomski praktikum                   ANATOMIJA-V                          
Histološki praktikum                                                                    
Fiziološki praktikum MEDICINSKA FIZIOLOGIJA-V     MEDICINSKA FIZIOLOGIJA-V                        
Predavaonica SKB -8.kat     MIP1-Suvremeni principi liječenja cerebrovaskularnih bolesti u neurokirurgiji - ISPIT                                                    
Predavaonica - Infektivno SKB MIP1-Bolesti sluznica-multidisciplinarni pristup                                            
Predavaonica - Interno                                                                    
Konferencijska dvorana                                                                    
Predavaonica - Pedijatrija                                                                    
Mikrobiološki praktikum     MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA I PARAZITOLOGIJA (V-A+B)   MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA I PARAZITOLOGIJA (V-C+D)                                      
Kemijski praktikum                                                                    
Predavaonica - Psihijatrija                                                                    
Subota, 02/24/0 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM
Veliki amfiteatar                                                                                
Mali amfiteatar                                                                                
Predavaonica br.1                                                                                
Predavaonica br.2                                                                                
Predavaonica br.3                                                                                
Predavaonica br.4                                                                                
Predavaonica br.5                                                                                
Informatička učionica                                                                                
Anatomski praktikum                                                                                
Histološki praktikum                                                                                
Fiziološki praktikum                                                                                
Predavaonica SKB -8.kat                                                                                
Predavaonica - Infektivno SKB                                                                                
Predavaonica - Interno                                                                                
Konferencijska dvorana                                                                                
Predavaonica - Pedijatrija                                                                                
Mikrobiološki praktikum                                                                                
Kemijski praktikum                                                                                
Predavaonica - Psihijatrija                                                                                
Nedjelja, 02/25/0 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM
Veliki amfiteatar                                                                                
Mali amfiteatar                                                                                
Predavaonica br.1                                                                                
Predavaonica br.2                                                                                
Predavaonica br.3                                                                                
Predavaonica br.4                                                                                
Predavaonica br.5                                                                                
Informatička učionica                                                                                
Anatomski praktikum                                                                                
Histološki praktikum                                                                                
Fiziološki praktikum                                                                                
Predavaonica SKB -8.kat                                                                                
Predavaonica - Infektivno SKB                                                                                
Predavaonica - Interno                                                                                
Konferencijska dvorana                                                                                
Predavaonica - Pedijatrija                                                                                
Mikrobiološki praktikum                                                                                
Kemijski praktikum                                                                                
Predavaonica - Psihijatrija                                                                                
 
 
Back 02/19/0 - 02/25/0 Forward