Medicinska etika i bioetika I

Kolegij: Medicinska etika i bioetika

Akademska godina 2015/16

Izvedbeni nastavni plan – satnica za predmet Medicinska etika i bioetika za studente I. godine

 

Dan

Sat

Tema

Tip nastave

Nastavnik

11.02.2016

( četvrtak )

08:30-12:15

Hijerarhijski redoslijed u medicinskom odlučivanju (1 h)

Predavanje

 

mr.sc. HelienBebek-Ivanković

Liječnička etika (definicija, prostor oblikovanja i djelovanja). Medicinska deontologija (definicija, prostor oblikovanja i djelovanja (2 h)

Predavanje

Opća deklaracija o ljudskim pravima (UN 1948 g.)(1 h)

Predavanje

  Europska konvencija o ljudskim pravima i temeljnim slobodama.   Lisabonska deklaracija o pravima bolesnika ( 1 h)  

12.02.2016

( petak )

08:30-12:15

Uvod i povijest etike i deontologije. Savjest i priziv savjesti(3 h)

Predavanje

doc.dr.sc. Ivo Curić

Medicinska etika u svjetlu kršćanske antropologije.  (2 h)

Predavanje

ISPITNI ROKOVI: Odmah po završetku nastave, u petak, 12.02.2016., od 12:15 bit će ispit usmene prirode