MIP – Razvoj i prirođene bolesti bubrega

Modul i kod predmeta: IZBORNI MODUL EKSPERIMENTALNA BIOMEDICINA MefMO317
Naslov predmeta: RAZVOJ I PRIROĐENE BOLESTI BUBREGA
Broj sati predavanja (P), seminara (S), vježbi (V): 10 (P), 10 (S), 10 (V)
Okvirni sadržaj predmeta:

 

Sadržaj predmeta obuhvaća sljedeće teme: Razvoj i anomalije mokraćnog sustava. Čimbenici važni tijekom razvoja bubrega.  Genski čimbenici i čimbenici okoliša koji mogu dovesti do nastanka razvojnih anomalija. Genetika I patogeneza prirođenih bolesti bubrega. Analiza razvoja genitourinarnog  sustava čovjeka te čimbenika važnih u nastanku teških anomalija bubrega i urotrakta utemeljena na laboratorijskim istraživanjima. Načini istraživanja razvoja i anomalija genitourinarnog  sustava, posebice bubrega. Laboratorijski rad i znanstveni pristup istraživanju bubrega – prikaz tehnika. Histološka analiza ljudskih i mišjih bubrega u razvoju. Analiza razvojnih čimbenika u tkivu bubrega
Opće i specifične kompetencije:

 

Nakon završene nastave studenti će produbiti znanje iz područja humane embriologije,  posebice iz područja razvoja mokraćnog sustava, te steći nove znanstvene spoznaje o genetici razvojnih bolesti bubrega, te genetskoj i UZV dijagnostici. Također će se upoznati s prednostima i ograničenjima istraživanja humanog razvoja. Poznavanje principa normalnog razvoja čovjeka te vremena i mjesta nastanka pojedinih anomalija, omogućit će studentu prepoznavanje razvojnih anomalija u praksi i mogućnosti njihove prevencije. Upoznavanje s metodama istraživanja ljudskog razvoja na primjerima laboratorijskih istraživanja mokraćnog sustava, pružit će im nova znanja o suvremenoj metodologiji istraživanja ljudskog razvoja.

 

Voditelj predmeta: Izv. prof. dr. sc. Katarina Vukojević
Suradnici:  
Obavezna literatura: Sadler T.W.Langmanova medicinska embriologija. Školska knjiga Zagreb,

2008 (odabrana poglavlja)

Dopunska literatura: Zabilješke (hand outs) sa nastave.

 

Način polaganja završnog  ispita: Pismeni test višestrukog izbora.
Bodovna vrijednost predmeta u skladu sa ECTS sustavom: 2,0 ECT boda. Bodovna vrijednost je rezultat procjene ukupnog opterećenja studenta potrebnog za savladavanje nastave i polaganje ispita. Procjenu je učinilo voditeljstvo studija prema preporučenoj metodologiji, opisanoj u nastavnom programu studija.
Način praćenja kvalitete i uspješnost izvedbe predmeta: Putem anonimne, kvantitativne, standardizirane studentske ankete o predmetu i anonimne, standardizirane studentske ankete o nastavnicima. Standardiziranu anketu sastavlja i anketiranje vrši Odbor za poslijediplomske studije.

 

IZVEDBENI NASTAVNI PLAN ZA AK. 2015. /2016. GODINU

 

Dan Sat Tema Oblik nastave Skupina Dvorana Nastavnik
20.6.

2016.

10.00-11.35 Razvoj mokraćnog sustava

2P

svi

amf Prof. dr. sc. Katarina Vukojević
  11.40-13.15 Čimbenici važni tijekom razvoja bubrega

2P

svi

amf Prof. dr. sc. Katarina Vukojević
  13.20-14.55 Prirođene bolesti bubrega i urotrakta (CAKUT)

2P

svi

amf Prof. dr. sc. Katarina Vukojević
 
21.6.

2016.

8.50-10.25 Analiza znanstvenih članaka

2S

svi

mikroskop Prof. dr. sc. Katarina Vukojević
  10.30-13.45 Histološka analiza ljudskog i mišjeg donjeg urotrakta u razvoju

4V

svi mikroskop Prof. dr. sc. Katarina Vukojević
  13.50-17.05 Histološka analiza ljudskih i mišjih bubrega u razvoju

4V

svi mikroskop Prof. dr. sc. Katarina Vukojević
 
22.6.

2016.

8.50-10.25 Genetika i patogeneza prirođenih bolesti bubrega

2P

svi

amf Prof. dr. sc. Katarina Vukojević
  10.30-13.45 Nove metode dijagnostike CAKUTa

4S

svi

amf Prof. dr. sc. Katarina Vukojević
  13.50-17.05 Analiza znanstvenih članaka

4S

svi

amf Prof. dr. sc. Katarina Vukojević
 
23.6.

2016.

8.50-10.25 Patologija bubrega

2P

svi

amf Prof. dr. sc. Katarina Vukojević
  10.30-12.05 Laboratorijski rad i prikaz tehnika

2V

svi

amf Prof. dr. sc. Katarina Vukojević
  12.10 ISPIT

svi

amf Prof. dr. sc. Katarina Vukojević