Imunologija

Voditelj:     prof. dr. sc. Ivan Ćavar

Nastavnici: Prof. dr. sc. Drago Batinić, doc. dr. sc. Ivan Ćavar, doc. dr. sc. Vesna Lukinović-Škudar, Katarina Majstorović, dr. med.

 Ispit: 1. rok = PETAK, 03.06.2016. u 14.00 h

IZVEDBENI PLAN ZA AKADEMSKU GODINU 2015/2016.

Trajanje kolegija: 16.05.-27.05. 2016.

I.  T J E D A N

Dan

 

Vrijeme

Grupa

Tema

Oblik nastave

Nastavnik

PON

16.05.

08.30-09.15

09.30-11.00

11.30-13.00

13.15-14.45

 

A+B

A+B

A+B

A+B

Načela imunosti, imunološko prepoznavanje.-VideoLink (POGL. 1)

Nespecifična imunost (POGL. 9)

Organizacija imunološkog sustava: fagociti, predočne i posredničke stanice (POGL 2)

Komplement (POGL. 6)

PREDAV

PREDAV

PREDAV

PREDAV

Prof. dr. D. Batinić

Doc. dr. I. Ćavar

Doc. dr. I. Ćavar

Dr. K. Majstorović

UTO

 

17.05.

08.30-10.00

08.30-10.00

10.15-11.45

12.00-13.30

A

B

A+B

A+B

Organizacija imunološkog sustava: limfociti (POGL 2)

Organizacija imunološkog sustava: limfociti (POGL 2)

Antigeni (POGL.8)

Geni i antigeni tkivne podudarnosti, eritrocitni antigeni  (POGL. 5, POGL.20)

SEMINAR

SEMINAR

PREDAV

PREDAV

Doc. dr. I. Ćavar

Dr. K. Majstorović

Doc. dr. I. Ćavar

Dr. K. Majstorović

SRI

18.05.

08.30-10.00

10.15-11.45

12.00-13.30

12.00-13.30

A+B

A+B

A

B

Citokini i kemokini (POGL. 7)

Fiziološki tijek imunoreakcije (POGL. 10. i 11.)

Građa i svojstva protutijela (POGL.3)

Građa i svojstva protutijela (POGL.3 )

PREDAV

PREDAV

SEMINAR

SEMINAR

Doc. dr. I. Ćavar

Doc. dr. I. Ćavar

Dr. K. Majstorović

Doc. dr. I. Ćavar

ČET

19.05.

08.30-10.00

10.15-11.45

12.00-13.30

12.00-13.30

A+B

A+B

A

B

Humoralna imunost (POGL. 12)

Stanična imunost (POGL. 13)

Regulacija imunoreakcije (POGL 14.)

Regulacija imunoreakcije (POGL 14.)

PREDAV

PREDAV

SEMINAR

SEMINAR

Doc. dr. I. Ćavar

Doc. dr. I. Ćavar

Doc. dr. I. Ćavar

Dr. K. Majstorović

PET

20.05.

08.30-10.00

10.15-11.45

10.15-11.45

12.00-13.30

12.00-13.30

A+B

A

B

B

A

Reakcije antigena i protutijela in vitro – laboratorijske metode (DODATAK 3)

Pokazna vjezba: racunalna simulacija (citometrija i imunofluorescencija)

Ponavljanje i ispitivanje prijeđenog gradiva-Test1

Pokazna vjezba: racunalna simulacija ( citometrija i imunofluorescencija)

Ponavljanje i ispitivanje prijeđenog gradiva-Test1

SEMINAR

VJEZBA

SEMINAR

VJEŽBA

SEMINAR

Dr. K. Majstorović

Dr. K. Majstorović

Doc. dr. I. Ćavar  Dr. K. Majstorović

Doc. dr. I. Ćavar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. T J E D A N

 

Dan

Vrijeme

Grupa

Tema

Oblik nastave

Nastavnik

PON

23.05.

08.30-10.00

10.15-11.45

12.15-13.45

 

A

A+B

B

Imunološka tolerancija i imunosupresija (POGL. 15 i  POGL. 17)

Imunopatološke osnove bolesti: reakcije preosjetljivosti  (POGL. 18)

Imunološka tolerancija i imunosupresija (POGL. 15 i  POGL. 17)

SEMINAR

PREDAV

SEMINAR

 

Doc. dr. V. Lukinović-Škudar

UTO

24.05.

08.30-10.00

10.15-11.45

12.15-13.45

 

B

B

A

Imunopatološke osnove bolesti: autoimunost (POGL. 19)

Imunost na zarazu (POGL. 16)

Imunopatološke osnove bolesti: autoimunost (POGL. 19)

 

SEMINAR

SEMINAR

SEMINAR

Doc. dr. V. Lukinović-Škudar

SRI

25.05.

08.30-10.00

10.15-11.45

12.15-13.45

 

A+B

A+B

A

Transplantacija tkiva i organa (POGL. 20)

Tumorska imunologija (POGL. 21)

Imunost na zarazu (POGL. 16)

 

PREDAV

PREDAV

SEMINAR

 

Doc. dr. V. Lukinović-Škudar

ČET

26.05.

08.30-10.00

10.15-11.45

12.15-13.45

B

A+B

A

Imunostimulacija i cjepiva (POGL. 15)

Imunodeficijencijski sindromi (POGL. 22)

 

Imunostimulacija i cjepiva (POGL. 15)

    SEMINAR

PREDAV

 

SEMINAR

Doc. dr. V. Lukinović-Škudar

 

Dr. K. Majstorović

 

 

PET

27.05.

08.30-10.00

08.30-10.00

10.15-11.45

10.15-11.45

B

A

A

B

Pokazna vježba.  Enzimski imunotest ELISA – računalna simulacija

Ponavljanje i ispitivanje prijeđenog gradiva-Test 2

Ponavljanje i ispitivanje prijeđenog gradiva-Test2

Pokazna vježba.  Enzimski imunotest ELISA – računalna simulacija    

VJEŽBA SEMINAR

SEMINAR

VJEŽBA

Dr. K. Majstorović

Doc. dr. sc. I. Ćavar

Doc. dr. sc. I. Ćavar

Dr. K. Majstorović

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pitanja za usmeni dio ispita iz Imunologije 

NESPECIFIČNA IMUNOST

 1. Uloga imunološkog sustava
 2. Vrste imunosti
 3. Stanice koje sudjeluju u imunološkoj reakciji
 4. Limociti (populacije i subpopulacije)
 5. Razvoj limfocita B i T
 6. Primarna i sekundarna diferencijacija B limfocita
 7. Sazrijevanje T limfocita (pozitivna i negativna selekcija)
 8. Predočne stanice
 9. Fagocitne stanice
 10. Proces fagocitoze
 11. Funkcionalne karakteristike polimorfonukleranih leukocita
 12. Osnovne karakteristike monocita-makrofaga
 13. NK stanice – karakteristike
 14. Receptori NK stanica
 15. Posredničke ili medijatorske stanice
 16. Limfatični organi
 17. Osnovna svojstva nespecifične (urođene) imunosti
 18. Nespecifična imunost – definicija
 19. Efektorske stanice nespecifične imunosti
 20. Mehanizmi nespecifične imunosti
 21. Mehanizmi prepoznavanja u nespecifičnom imunološkom odgovoru
 22. Receptori nespecifične imunosti
 23. Komplement i načini aktivacije komplementa
 24. Aktivacija komplementa: klasični i alternativni put
 25. Uloga sustava komplementa
 26. Uloga komplementa u procesu fagocitoze
 27. Faktori koji reguliraju aktivnost komplementa
 28. Osnovne skupine citokina i njihova uloga
 29. Kemokini
 30. Citokini urođene imunosti
 31. Imunosupresijski citokini

SPECIFIČNA IMUNOST

 1. Temeljne značajke specifične imunosti
 2. Glavni oblici specifične imunosti
 3. Teorija klonske selekcije
 4. Građa antigenskog receptora B limfocita
 5. Signalne i koreceptorske molekule B limfocita
 6. Građa antigenskog receptora T limfocita
 7. Kostimulacijske i inhibicijske molekule T limfocita
 8. MHC I i MHC II
 9. Antigeni, imunogeni, antigenske determinate
 10. Hapten i nosač
 11. Antigeni u citosolnom odjeljku
 12. Antigeni u vezikularnom odjeljku
 13. Preradba i predočavanje antigena
 14. Predočavanje Ag u sklopu MHC I
 15. Predočavanje Ag u sklopu MHC II
 16. Spregnuto prepoznavanje
 17. Građa protutijela
 18. Izotipovi, idiotipovi, alotipovi
 19. Humoralna imunost
 20. Mehanizmi humoralne imunološke reakcije
 21. Prekapčanje imunoglobulina
 22. Kinetika stvaranja protutijela
 23. Vrste imunoglobulina i njihova uloga
 24. Stanična imunost – glavna obilježja
 25. Mehanizmi stanične imunosti
 26. Citokini koji sudjeluju u staničnoj imunosti
 27. Stanična citotoksičnost ovisna o protutijelima (ADCC)
 28. Regulacija imunološke reakcije
 29. Imunosupresija
 30. Imunostimulacija 

SPECIJALNA IMUNOLOGIJA

 1. Imunost na bakterije i viruse
 2. Imunost na parazite
 3. Vrste specifične aktivne imunosti
 4. Vrste specifične pasivne imunosti
 5. Mehanizmi imunološke tolerancije
 6. Imunološki odnos majke i djeteta – mehanizmi koji sprječavaju odbacivanje fetalnog tkiva
 7. Centralna imunotolerancija
 8. Periferna imunotolerancija
 9. Reakcije preosjetljivosti
 10. Alergeni
 11. Atopija
 12. Mehanizam nastanka tipa I hipersenzitivne reakcije
 13. Mehanizam nastanka i klinički oblici reakcije tipa II
 14. Mehanizam nastanka i klinički oblici reakcije tipa III
 15. Reakcija preosjetljivosti tipa IV
 16. Nastanak i mehanizmi autoimunosti
 17. Transplantacijska reakcija
 18. Transplantacijski antigeni
 19. Aloreaktivnost
 20. Presađivanje nelimfatičnog tkiva
 21. Presađivanje limfatičnog tkiva
 22. Reakcija presatka protiv primatelja
 23. Eritrocitni antigeni
 24. Kada se javlja transfuzijska reakcija i do čega dovodi
 25. Nastanak tumora i tumorski antigeni
 26. Imunološka reakcija na tumor
 27. Mehanizmi izbjegavanja imunološkog nadzora kod tumora
 28. Imunoterapija tumora
 29. Imunodeficijencije
 30. Nedostatnosti limfocita B
 31. Nedostatnosti limfocita T
 32. Sekundarne imunodeficijencije

IMUNOLOŠKE LABORATORIJSKE METODE

 1. Metode za dokazivanje humoralne imunosti
 2. Metode za dokazivanje stanične imunosti
 3. Metode za dokazivanje protutijela
 4. Koji se proteini mogu detektirati imunoelektroforezom
 5. Aglutinacija
 6. Testovi aglutinacije
 7. Direktni Coombsov test
 8. Indirektni Coombsov test
 9. Imunoelektroforeza
 10.  Direktna imunoelektroforeza
 11. Indirektna imunoelekroforeza
 12. Vrste ELISA testa
 13. Imunoflorescencija i vrste imunoflorescencije
 14. Što dokazujemo direktnom/indirektnom imunoflorescencijom
 15. Reakcija vezanja komplementa
 16. RIST i RAST
 17. Protočna citometrija
 18. Primjena protočne citometrije
 19. Imunoprecipitacija i imunodifuzija u gelu
 20. Što se određuje radijalnom imunodifuzijom