Medicinska psihologija

Medicinska psihologija; Plan nastave 2016/17. (15P+15S+15V)

Dan

Vrijeme

Oblik nastave

Tema

Nastavnik

Srijeda

3.5.2017.

9.00-10.30

 

Predavanje (1-2)

 

Uvod u psihologiju

Medicinska psihologija i psihopatologija

Prof.dr.sc. Dragan Babić

 

11.00-11.45

Seminarski (1)

Učenje i način učenja

V.as.mr.sc.dr. Marko Pavlović

12.00-14.15

Vježbe (1-2-3)

Prikaz bolesnika

 

V.as mr.sc.dr. Marko Pavlović

V.as. mr.sc.dr. Martina Krešić Ć.

Četvrtak

4.5.2017.

 

 

 

 

9.00-10.30

Predavanje (3-4)

 

Stres i psihosomatika

Psihologija rada

Prof.dr.sc. Dragan Babić

11.00-11.45

Seminarski (2)

 

Psihologija boli

Reakcija bolesnika na bolest

V.as mr.sc.dr. Marko Pavlović

 

12.00-14.15

Vježbe (4-5-6)

Prikaz bolesnika

V.as mr.sc.dr. Marko Pavlović

V.as. mr.sc.dr. Martina Krešić Ć.

Petak

5.5.2017.

9.00-10.30

Predavanje (5-6)

Odnos liječnik-bolesnik. Odnos bolesnik liječnik

Anksioznost; Agresivnost

Prof.dr.sc. Dragan Babić

11.00-12.30

Seminari (3-4)

Psihodijagnostika

Mr. psihologije Marija Šimić

Mr. psihologije Andrea Marić

12.45-15.00

Vježbe (7-8-9)

Prikaz bolesnika

V.as mr.sc.dr. Marko Pavlović

V.as. mr.sc.dr. Martina Krešić Ć.

Ponedjeljak

8.5.2017.

 

9.00-10.30

 

Predavanje (7-8)

 

 

 

Pojedinac i okolina; Etika u psihologiji

Psihosomatika

Prof.dr.sc. Dragan Babić

11.00-12.30

 

Predavanje (9-10)

 

Razvoj i struktura ličnosti; Psihička trauma

Frustracija

Prof.dr.sc. Dragan Babić

 

13.00-14.30

 

 

Seminari (5-6)

 

 

Rad s grupom

Osnove i značaj rada u maloj i srednjoj grupi

Grupni procesi i fenomeni

V.as. mr.sc.dr. Martina Krešić Ć.

Utorak

9.5.2017.

9.00-10.30

Predavanje (11-12)

Jezik i komunikacija

Mentalni mehanizmi

Psihološke odrednice starenja

Mehanizmi obrane

Prof.dr.sc. Dragan Babić

11.00-13.15

 

 

Predavanje (13-14-15)

 

 

Odnos među spolovima

Psihoseksualni razvoj ličnosti (oralna, analna i falusna faza)

Psihički sustav („Ono“, Ja“, “Nadja“)

Privrženost, gubitak i žalovanje.

Prof.dr.sc. Dragan Babić

13,30-15.00

  Vježbe (10-11)

Prikaz bolesnika

V.as mr.sc.dr. Marko Pavlović

V.as. mr.sc.dr. Martina Krešić Ć.

Srijeda

10.5.2017.

 

 

 

9,00-10.30

 

11.00-12.30

 

12.45-14.15

Seminari (7-8)

 

 Vježbe (12-15)

 

 Seminari (9-10)

Dijete i okolina.

Bolesno dijete

Prikaz bolesnika

 

Studentski seminari

Prof.dr.sc. Dragan Babić

V.as. mr.sc.dr. Martina Krešić Ć.

 

 

Četvrtak

11.5.2017.

9.00-11.15

11.45– 13.15

 Seminari (11-12-13)

 (14-15)

Studentski seminari

Prof.dr.sc. Dragan Babić

As.mr.sc.dr. Marko Pavlović