Farmakologija

Obavijest o ispitu iz farmakologije:

Ispit iz farmakologije održat će se 6. 5. 2017. godine. Pismeni ispit (zajedno s testom iz farmakografije) počinje u 9:00 sati.  Usmeni ispit održat će se prema rasporedu koji možete vidjeti ovdje. Studenti koji polože pismeni ispit 6. 5. 2017. moći će pristupiti usmenom ispitu isti dan, nakon što završi skupina koja polaže samo usmeni ispit.


 

                                                                                                                                                                                   

Nastavnici:
  • prof.dr.sc. Ivica Brizić (voditelj predmeta)
  • prof.dr.sc. Mladen Boban
  • doc.dr.sc. Ivana Mudnić
  • mr.sc. Filipa Markotić
  • Ivan Merdžo dr. med
Nastavno štivo:
Obavezno štivo:
1. Bertram G. Katzung, Susan B. Masters, Anthony J. Trevor (urednici): Temeljna i klinička farmakologija, Prijevod 11. izdanja na hrvatski jezik, Medicinska naklada, Zagreb, 2011.
2. V. Bradamante, M. Klarica, M. Šalković – Petrišić, (ur): Farmakološki priručnik. Medicinska naklada (drugo izdanje), Zagreb, 2008
  
Dopunsko štivo:
1. H.P. Rang, M.M. Dale, J.M. Ritter, P.K. Moore: Farmakologija. Golden marketing – Tehnička knjiga Zagreb 2006.
Ispit:
Ispit se sastoji iz dva parcijalna pismena ispita koji se organiziraju tijekom nastave iz farmakologije. Samo studenti koji su položili oba parcijalna ispita mogu pristupiti na usmeni ispit. Također, da bi se pristupilo završnom ispitu iz farmakologije student mora položiti pismeni kolokvij iz farmakografije gdje se testira uspješnost u pravilnom pisanju recepata.  Kolokvij se organizira neposredno nakon odslušanog turnusa farmakografije.  Ukoliko student nije tada položio farmakografiju, može je polagati prigodom redovitih izlazaka na završni ispit, gdje je uspješan rezultat kolokvija preduvjet za pristupanje ispitu iz farmakologije.  Za izlazak na završni ispit uvjet je ovjeren indeks o urednom pohađanju nastave i ispunjenju drugih obveza tijekom nastave iz farmakologije.