Medicinska etika i bioetika 3

Akademska godina 2016/17

Izvedbeni nastavni plan – satnica za predmet Medicinska etika i bioetika za studente III. godine

 

Dan

Sat

Tema

Tip nastave

Nastavnik

05.12.2016

08:30-12:15

Medicinska etika i pružanje zdravstvenih usluga (2 h)

Seminari

mr.sc. Helien Bebek-Ivanković

Priziv savjesti kroz pružanje zdravstvenih usluga u svjetlu etičkih i pravnih aspekata (1 h)

Seminari

Medicinska etika i agresivni bolesnik. Medicinska tajna. Poštovanje anonimnosti osobe   (1 h)

Seminari

Medicinski nekompetentni bolesnik (1 h)

    Seminari

 

06.12.2016

08:30-12:15

Status embrija i fetusa (2 h)

Predavanje

doc.dr.sc. Ivo Curić

Pobačaj kao etički problem (1 h)

Predavanje

Etika u perinatalnoj i reproduktivnoj medicini(1 h)

Predavanje

Etika i planiranje obitelji. (1 h)

Predavanje 

 


ISPITNI ROKOVI: Odmah po završetku nastave, u petak, 06.12.2015., od 12:15 bit će ispit usmene prirode