MIP – Obitelj u zdravlju i bolesti

Školska godina 2015/016.

Broj sati: 30 (predavanja 20, seminara 10)

Prof. dr. sc. Miro Klarić

NASTAVNI PLAN I PROGRAM KOLEGIJA

 

Tema

Broj sati nastave

Mjesto održavanja

P1

Definicija, dinamika  i uloga obitelji

1

 

Klinika za psihijatriju

P2

Razvoj obitelji kroz životni ciklus obitelji

Funkcionalna-disfunkcionalna obitelj (zdrava i nezdrava obitelj)

1

 

Klinika za psihijatriju

P3

Psihološke odrednice braka

Razvoj bračnog odnosa nakon rođenja djeteta

Brak srednje generacije

Karakteristike braka u starijoj dobi

1

 

Klinika za psihijatriju

P4-5

Patologija bračnih odnosa

Bračno (ne)zadovoljstvo i razvod braka

2

 

Klinika za psihijatriju

P6-7

Obitelj i stres

2

 

Klinika za psihijatriju

P8-9

Utjecaj vanjskih stresora na obitelj

Uloga liječnika u pomoći obitelji u stresu.

 

2

 

Klinika za psihijatriju

P10-11

Obitelj i psihotrauma

 

2

 

Klinika za psihijatriju

P12-13

Obitelj i PTSP; Utjecaj PTSP-a na roditeljstvo

2

 

Klinika za psihijatriju

P14-15

Obitelj i kronična bolest

Osnovne zadaće obitelji povezane sa zdravljem tijekom životnog ciklusa.

2

 

Klinika za psihijatriju

P16-17

Kronična bolest i promjene u obiteljskim odnosima (bolest djeteta, bolest roditelja, bolest brata ili sestre, bolest partnera).

2

 

Klinika za psihijatriju

P18

Obitelj i usmjereno liječenje kronične bolesti i terapija obitelji.

1

Klinika za psihijatriju

P19

Reakcija obitelji na psihičku bolest člana obitelji

Stigma, sram i izolacija.

1

 

Klinika za psihijatriju

P20

Što pomaže obitelji u boljem nošenju s bolesti oboljelog člana.

1

 

Klinika za psihijatriju

S1-2

 

Roditeljstvo

Majčinstvo i očinstvo; Roditeljski stilovi.

 

2

 

Klinika za psihijatriju

S-3

Adolescent u obitelji

Razvojne zadaće adolescencije; Ponašanje adolescent.

1

 

Klinika za psihijatriju

S4-5

Normalno i patološko u adolescenciji; Krizna stanja u adolescenciji; Emocionalna klima u obitelji.

2

 

Klinika za psihijatriju

S6

Nasilje u obitelji

Oblici nasilja u obitelji; Prepoznavanje i prijavljivanje nasilja u obitelji.

1

Klinika za psihijatriju

S7-8

Zdravstvene posljedice nasilja u obitelji

Što liječnik može učiniti?

2

Klinika za psihijatriju

S9-10

Obiteljska i bračna psihoterapija

Različiti teorijski i terapijski pristupi u obiteljskoj terapiji; Bračna terapija; Obiteljska terapija.

2

Klinika za psihijatriju

 

IZVEDBENI NASTAVNI PLAN ZA IZBORNI KOLEGIJ “OBITELJ U ZDRAVLJU I BOLESTI

AKADEMSKA 2015./2016.

(PREDAVANJA I SEMINARI)

– predavanja 20 sati

– seminari 10 sati

Datum

Predavanja-Seminari

(vrijeme održav.)

Predavanja-Seminari

(vrijeme održav.)

Nastavnik/suradnik

30.06.2016.

(četvrtak)

P1, P2, P3, P4, P5

8,30 – 12,40h

P6, P7, P8, P9, P10

14,00-18,05h

prof. dr. sc. Miro Klarić

 

 

 

P1 – 8,30-9,15

P2 – 9,20-10,05

P3 – 10,15-11,00

P4 – 11,05-11,50

P5 – 11,55-12,40

P6 – 14,00-14,45

P7 – 14,50-15,35

P8 – 15,40-16,25

P9 – 16,30-17,15

P10 -17,20-18,05

 

 

01.07.2016.

(petak)

P11, P12, P13, P14, P15

8,30 – 12,40 h

P16, P17 P18, P19, P20

14,00-18,05h

prof. dr. sc. Miro Klarić

 

 

P11 – 8,30-9,15 h

P12 – 9,20-10,05 h

P13 – 10,15-11,00 h

P14 – 11,05-11,50 h

P15 – 11,55-12,40 h

P16 – 14,00-14,45

P17 – 14,50-15,35

P18 – 15,40-16,25

P19 – 16,30-17,15

P20 -17,20-18,05

 

 

02.07.2016.

(subota)

S1, S2, S3, S4, S 5

8,30 – 12,40 h

 

S6, S7, S8, S9, S10

14,00-18,05h

 

Mr. sc. Ruža Milićević

Mr. sc. Martina Ćorić-Krešić

 

 

 

 

S1 – 8,30-9,15 h

S2 – 9,20-10,05 h

S3 – 10,15-11,00 h

S4 – 11,05-11,50 h

S5 – 11,55-12,40 h

 

Mr.sc. Martina Ćorić-Krešić

S6 -14,00-14,45

S7 -14,50-15,35

S8 – 15,40-16,25

S9 – 16,30-17,15

S10 -17,20-18,05

 

Mr. sc. Ruža Milićević