Syllabus

Naziv kolegija

 

DERMATOVENEROLOGIJA

 

Kod kolegija

 

Studijski program

Ciklus

 

Integrirani sveučilišni studij, medicina

Godina

Studija

4

ECTS vrijednost boda:

6

Semestar

VIII

Broj sati po semestru (p+v+s)

80

(33+30+17)

Status kolegija:

obvezan

Preduvjeti:

Položeni ispiti 3. godine

Usporedni uvjeti:

 

Pristup kolegiju:

Studenti 4. godine studija medicine

Vrijeme održavanja nastave:

Prema rasporedu

Nositelj kolegija/nastavnik:

Prof.dr.sc. Dubravka Šimić

Kontakt sati/konzultacije: 

 

E-mail adresa i broj telefona:

simicdubravka@gmail.com

Asistent

 

Kontakt sati/konzultacije: 

 

E-mail adresa i broj  telefona

 

Ciljevi kolegija:

 

Cilj učenja predmeta dermatovenerologije je upoznavanje studenata s ulogom, građom i funkcijom kože i vidljivih sluznica, specifičnostima dermatološkog kliničkog pregleda kao i ostalih metoda dijagnostike u dermatologiji, upoznavanje sa lokalnim i sustavnim, kao i fizikalnim postupcima liječenja u dermatovenerologiji i detaljan pregled dermatoza i bolesti koje se prenose spolnim putem, te učenje o tumorimakože.

Ishodi učenja

(opće i specifične kompetencije):

 

 

Očekivani ishodi :razvijanje općih i specifičnih kompetencija – znanja i vještina

Opći ishodi: Samostalnost u učenju, sigurnost u komuniciranju, sposobnost timskog rada

Specifični ishodi: Student interpretira, dermatoze,uočava osobitosti dermatološkog i venerološkog bolesnika, objašnjava pristup liječenju bolesnika.

Sadržaj silabusa/izvedbenog plana (ukratko):

 

Nastava se sastoji od predavanja, seminara i vježbi u trajanju od dva tjedna.

Način izvođenja nastave

(označiti masnim tiskom)

Predavanja

Vježbe

Seminari

Samostalni zadaci

 

Konzultacije

Mentorski rad

Terenska nastava

Ostalo

Napomene:

Studentske obveze

Studenti su obvezni nazočiti nastavi, dopušteno je izostati sa 20% nastave.

Praćenje i ocjenjivanje studenta

(označiti masnim tiskom)

Pohađanje nastave

Aktivnosti u nastavi

Seminarski rad

Praktični rad

Usmeni ispit

Pismeni ispit

 

Kontinuirana provjera znanja

Esej

 

 

 

 

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova

(Primjer)

OBVEZE STUDENTA

SATI (PROCJENA)

UDIO U ECTS-u

UDIO U OCJENI

Pohađanje nastave i angažiranost na nastavi

30

1

 

Seminarski rad

30

1

20%

Kolokvij (2) ili

Pismeni ispit

50

2

60%

Usmeni ispit

30

1

20%

Dodatna pojašnjenja:

Ispit se sastoji od praktičnog, pismenog i usmenog dijela.

Prema Pravilniku o studiranju konačna se ocjena dobiva na sljedeći način:

A = 91-100% 5 (izvrstan) B = 79 to 90% 4 (vrlo dobar) C = 67 to 78% 3 (dobar)

D = 55 to 66% 2 (dovoljan) F = 0 to 54% 1 (nedovoljan)

Obvezna literatura:

 

 

Prof.dr.sc.Aleksandra Basta Juzbašić i sur. Dermatovenerologija. Zagreb, Medicinska naklada, 2014.g.

 

Dopunska literatura:

 

G. Rassner. Dermatologija- Udžbenik i atlas (prijevod uredila prof. dr. sc. Mirna Šitum), Naklada «Slap», 2004.

Dubravka Šimić i suradnici. Bolesti sluznica – multidisciplinarni pristup, Zagreb, Medicinska naklada, 2012.

 

 

Dodatne informacije o kolegiju

 

Studentska anketa

Analiza kvalitete nastave od strane studenata i nastavnika

Analiza prolaznosti na ispitima

Izvješće Ureda za  kvalitetu nastave

Izvaninstitucijska evaluacija (posjet timova za kontrolu kvalitete)

 

                           

PRILOG: Kalendar nastave

Broj nastavne

 jedinice

TEME I LITERATURA

 

I.

Naslov: Razvitak, građa i funkcija kože. Sustav eflorescencija na koži. Temeljna načela dermatološke dijagnostike.i terapije Alergijske i urtikarijske bolesti kože. Dermatitisi (kontaktni, profesionalni, atopijski). Amonijakalni, intertriginozni, numularni dermatitis. Bolesti krvnih i limfnih žila. Bolesti apokrinih i ekrinih žlijezda. Bolesti kože i sluznica uzrokovane virusima. Bakterijske infekcije kože (piodermije). Bolesti kože uzrokovane borelijama, protozoima, parazitarne kožne bolesti. Granulomatozne bolesti kože nepoznate etiologije. Kronične piodermije.                 

Kratki opis: Nakon prezentiranja osnove predmeta identificiraju se specifične dermatoze.

Literatura:  obvezna i dopunska

II.

Naslov: Skupina hereditarnih buloznih epidermoliza. Skupina pemfigusa i pemfigoida. Skupina herpetiformnog dermatitisa i pustuloznih dermatoza.

Nasljedni poremećaji vezivnog tkiva, stečene atrofije kože. Kožne promjene u reakciji presatka protiv primatelja. Promjene kože u trudnoći. Sklerodermije, dermatomiozitis. Skupina eritematodesa, bolesti potkožnog masnog tkiva.

Kratki opis: Obrazlažu se uz ilustrirane primjere dermatološke bolesti.

Literatura: obvezna i dopunska

III.

Naslov: Bolesti koje se prenose spolnim putem. (syphilis, gonorrhoea)

AIDS, Ulcus molle, lymphogranuloma venereum, donovanosis, nespecifični (negonoroički) uretritisi, herpes genitalis, HPV. Bolesti vanjskog spolovila u muškaraca. Bolesti vanjskog spolovila u žena Skupina eritematoznih dermatoza.Eritematoskvamozne i papulozne dermatoze. Pityriasis rubra pilaris, parapsoriasis, erythrodermia, lichen ruber planus.

Kratki opis: Obrazlažu se uz ilustrirane primjere spolno prenosive i dermatološke bolesti.

Literatura: obvezna i dopunska

IV.

Naslov: Hemoragijske bolesti kože.Poremećaji metabolizma lipida, aminokiselina, mukopolisaharida i purina. Preosjetljivost na ubode insekata, anafilaksija, desenzibilizacija. Infektivne granulomatozne bolesti kože.

Bakterijske bolesti kože posebnog tijeka. Bolesti vlasišta. Bolesti noktiju.

Fizikalna i kemijska oštećenja kože. Benigni vaskularni i epidermalni tumori. Ciste. Benigni tumori adneksa, vezivnog, živčanog i mišićnog tkiva.

Prekanceroze.Maligni epitelni tumori, intraepitelni karcinomi, invazivni karcinomi.Maligni tumori mekih tkiva i krvnih žila, pigmentni nevusi, maligni melanom. Paraneoplastične dermatoze. Limfomi i pseudolimfomi.

Kratki opis: Obrazlažu se uz ilustrirane primjere dermatološke bolesti, dobroćudni i zloćudni tumori, paraneoplastične dermatoze.

Literatura: obvezna i dopunska

V.

Naslov: Bolesti kože uzrokovane gljivama i kvascima,duboke i sistemske mikoze. Bolesti folikula dlaka i lojnica. Bolesti apokrinih i ekrinih žlijezda.

Poremećaji pigmentacije.Bolesti usana i usne šupljine. Neurogene i psihogene manifestacije na koži. Nasljedni poremećaji keratinizacije, (ihtioze, keratodermije). Eritrokeratodermije. Folikularne keratodermije. Mastocitoze, Histiocitarne bolesti kože. Porfirije, hijalinoza.

Kratki opis:  Obrazlažu se uz ilustrirane primjere dermatološke bolesti i nasljedne dermatoze.

Literatura: obvezna i dopunska

VI.

Naslov: Anamneza dermatološkog bolesnika. Dermatološki status.Sustav eflorescencija kože.Temeljna načela dermatološke dijagnostike.  Temeljna načela dermatološke lokalne i sistemske terapije. Obrada bolesnika s ranom potkoljenice.

Kratki opis: Prezentiraju se osnove dermatološke dijagnostike.

Literatura: obvezna i dopunska

VII.

Naslov: Alergološka dijagnostika. Vrste testova (intradermalni, prick, skarifikacijski, epikutani testovi). Ostale vrste alergoloških testova.

Mikrobiološka dijagnostika. Mikološka dijagnostika (nativni mikološki preparati, Wood-ova lampa). Osobitosti dermatoza u dječjoj dobi.

Dijagnostičke i terapijske smjernice najčešćih dermatoza dječje dobi. Dermatološka onkologija (dermoskopija). Terapija spolnih bolesti.

Kratki opis: Prezentiraju se osnove dermatološke dijagnostike.

Literatura: obvezna i dopunska

VIII.

Naslov: Demonstracija malih zahvata u dermatologiji: (ekskohleacija, elektrokauterizacija, primjena tekućeg dušika u dermatologiji). Uzimanje dermatološke biopsije. Obrada bolesnika sa sistemskim bolestima.

Obrada bolesnika s buloznim dermatozama.Imunofluorescentna dijagnostika. Samostalna obrada dermatolških bolesnika.

Kratki opis: Prezentiraju se osnove dermatološke dijagnostike.

Literatura: obvezna i dopunska