Medicinska etika i bioetika 4

Akademska godina 2016./17.  

Izvedbeni nastavni plan – satnica za predmet Medicinska etika i bioetika za studente IV. godine

 

Dan

Sat

Tema

Tip nastave

Nastavnik

07.11.2016.

( ponedjeljak )

08:30-12:15

Kodeks medicinske etike i deontologije(1 h)

Seminar

mr.sc. Helien Bebek-Ivanković

 

Etička povjerenstva u svjetlu etičkih i pravnih aspekata i kodeksa medicinske etike(1 h)

Seminar

Eutanazija u svjetlu etičkih i pravnih aspekata(1 h)

Seminar

Palijativna skrb, etičke dvojbe i pravni aspekti. Postupak prema umrlim osobama u svjetlu Kodeksa med. etike i deontologije(2h)

 

 

08.11.2016

( utorak )

08:30-12:15

           Kloniranje (1 h)

Predavanje

doc.dr.sc. Ivo Curić

Etika i medicinska genetika(2 h)

Predavanje

             Eutanazija (2 h)

Predavanje

 

  

 ISPITNI ROKOVI: Odmah po završetku nastave, u utorak, 8.11.2016., od 12:15 bit će ispit usmene prirode