Neurologija

 

 

 

KATEDRA –  NEUROLOGIJA  IZVEDBENI PLAN

2015/2016.

 

 

DAN

SAT

TEMA

OBLIK NASTAVE

SKUPINE

NASTAVNIK

Ponedjeljak

29.02.2016.

8:00 – 09:30    

 

Osnova građe i organizacija živčanog sustava,osjetne                                                                                      funkcije. Opći tjelesni osjeti, posebni tjelesni osjeti

P1                  

prof. dr.Helena Škobić

prof. dr. Anđelko Vrca

 

10.15 – 11:45

Anamneza u neurologiji                                       

V1                 A-G

nastavnici i asistenti

 

12:00 – 13:30

Smetnje u razvoju živčanog sustava                     

S1                 

prof.dr.Anđelko Vrca

Srijeda

02.03.2016.

8:00 – 9:30

Osnove građe i organizacije živčanog sustava.  Više  živčane funkcije: pamćenje, učenje, prisjećanje  zaboravljanje. Govor. Svijest.

P2                 

prof. dr. AnđelkoVrca

 

10:15 – 12:45

Ispitivanje osjeta

V2                  A-G

nastavnici i asistenti

 

13:00 – 13:45

 

Fiziologija boli 

S2                  

prof.dr.Anđelko Vrca

Četvrtak

03.03.2016.

 

8:00 – 9:30

Osnove građe i organizacije živčanog sustava: motorika. Voljne i autonomne motorne funkcije, refleksne reakcije, kontrola pokreta.

P3                   

prof. dr.Anđelko Vrca

 

10:15 – 12:45

Ispitivanje motorike ( prvi dio)

V3                 A-G

nastavnici  i asistenti

 

13:00 – 13:45

 

Nevoljni pokreti

S3                 

prof.dr.Anđelko Vrca

Petak

04.03.2016.

8:00 – 09:30

 

Znaci centralnog  i perifernog poremećaja živčanog sustava, topika poremećaja

P4                 

prof.dr.Anđelko  Vrca

 

10:15 – 12:45

Ispitivanje motorike ( drugi dio)

V4                  A-G

nastavnici i asistenti

 

13:00 – 13:45

 

Simptomi oštećenja moždanih režnjeva, dekortikacija, moždanog debla, decerebracija, moždana smrt

S4                   

prof.dr. Anđelko Vrca

Subota

05.03.2016.

8:00 – 9:30

Intrakranijska presija: hydrocephalus, edem mozga, stanja s poremećajem svijesti

P5                  

prof.dr.Anđelko Vrca

 

10:15 – 12:45

Ispitivanje mišićnih i površnih refleksa (prvi dio)

V5                   A-G

nastavnici i asistenti

 

13:00 – 14:30

Sindromi cerebeluma, capsule interne i diencephalona

Medularni sindromi

S5                   

prof. dr. Anđelko Vrca

Ponedjeljak

07.03.2016.

8:00 – 9:30

Polineuropatije

Periferna pareza nervus facialisa

Paraneoplastični sindromi

S6                   

 

 

prof.dr. Anđelko Vrca

 

 

10:15 – 12:45

 

13:00 – 14:30

Ispitivanje mišićnih i površinskih refleksa (drugi dio )

 

Sindromi živčanih korjenova, spletova i živaca                                                                                                

V6                  A-G

 

S7                  

nastavnici i asistenti

 

prof.dr. Anđelko Vrca

 

 

 

DAN

SAT

TEMA

OBLIK NASTAVE SKUPINE

NASTAVNIK

Utorak

08.03.2016.

8:00 – 9:30 

Epilepsije, epileptički status.

Farmakorezistentne epilepsije, operativno lječenje epilepsija, preoperativna priprema,  Liječenje epilepsija vagus stimulacijom

P6                   

prof.dr.AnđelkoVrca

 

10:15 –12:45

Elektroencefalografija:  indikacija, odabir EEG metode, tumačenje EEG nalaza u epilepsiji i izvan epilepsije, video EEG.

V7                  A-G

 

 

 

v. asistent mr.sc. NatašaPejanović   

Škobić,dr.med

 

13:00 – 13:45

 

Elektroenecefalografija:holter EEG,  tele – EEG, snimanje površnim elektrodama na otvorenom mozgu, snimanje dubokim moždanim elekrodama

S8                  

prof.dr.Anđelko Vrca

 

Srijeda

09.03.2016.

8:00 – 9:30

 

Bolesti  neuromišićne  spojnice. Myasthenia gravis

P7                  

prof.dr.Helena  Škobić

 

10:15 – 13:30

Pregled vida i pogleda (II, III, IV i VI kranijski živac)

V8                   A-F

nastavnici i asistenti

 

13.45 – 15:15

Multipla skleroza (MS), Polyradiculoneuritis acuta( GBS)

P8                   

prof.dr.Helena Škobić

Četvrtak

10.03.2016.

8.00 – 9.30

Neurodegenerativne  bolesti: (kognitivni poremećaji, demencije)

S9                    

prof.dr.Helena Škobić

 

10:15 – 12:45

 

Ispitivanje ravnoteže,  (vestibularni aparat, cerebellum, VIII kranijski živac) Ispitivanje viših  živčanih funkcija

V9                   A-F

nastavnici i asistenti

 

13:00 – 14:30

 (Myelosis funicularis,  Bolest motornog neurona, ALS)

P9                    

prof.dr.Helena Škobić

Petak

11.03.2016.

8:00 – 9:30

Poremećaji pokreta

Parkinsonova bolest.  

S10                

prof.dr.Helena Škobić

 

10:15 – 12:45

 

Ispitivanje kranijskih živaca ( I, V, VII) 

V10                 A-F

nastavnici i asistenti

 

13:00 – 14:30

Hepatolentikularna degeneracija (Morbus Wilson)

Neuralgije i bolni sindromi.Neuropatska bol

S11                 

prof.dr.Helena Škobić

Subota

12.03.2016.

8:00 – 10:30

 

 

Cerebrovaskularne bolesti. Anatomija moždane cirkulacije. TIA. Infarkt mozga. Intracerebralna hemoragija.SAH. Klinička slika. Dijagnostika.Terapija i novosti u liječenju. Krvožilne malformacije

P10                

akademkinja

Vida Demarin

 

11:15 – 13:45

Ispitivanje kranijskih živaca (IX,X, XI I XII)

V11                 

nastavnici i asistenti

 

 

14:00 – 15:30

Glavobolje

P 11                 

akademkinja

Vida Demarin

 

 

 

 

 

Ponedjeljak

14.03.2016.

8:00 – 9:30

Upalne bolesti središnjeg živčanog sustava

P12                 

prof.dr. Helena Škobić

 

10:15 – 11:00

Ispitivanje vegetativnih funkcija

V12                 A-F

nastavnici i asistenti

 

11:15 – 12:45

 

Tumori  mozga i kralježničke moždine

Neurogeni mjehur

S 12                 

prof.dr. Helena Škobić

 

13:00 – 15:30

 

 Vježbe – ponavljanje

V 13                A-F 

nastavnici i asistenti

 

DAN

SAT

                  TEMA

 

0BLIK NASTAVE  SKUPINE

NASTAVNIK

Utorak

15.03.2016

8:00 – 9:30

Ozljede  živčanog sustava (centralne, periferne)

 

P12                 

prof.dr.Helena Š kobić

 

10:15 – 13:30

Hitna stanja u neurološkoj praksi

V14                 A-E

nastavnici i asistenti

 

13:45 – 15:00

Sustavne bolesti središnjeg živčanog sustava,

Miopatije, EMG – EMNG

S13                 

prof.dr.Helena Škobić

Srijeda

16.03.2016.

10:30 – 13:00

 

Ponavljanje neurološke propedeutike ( I dio)

V15                 A-E

nastavnici i asistenti

 

 

13:15 – 14:45

Neepilepsijski napadaji

(Krize svijesti – Sinkope)

S14                 

prof. dr.Helena Škobić

Četvrtak

17.03.2016.

8:00 – 09:30

Ultrazvučna sonografija, color Doppler u dijagnostici cerebrovaskularnih poremećaja  

V16                

v.asistent  mr. sc. Nataša Pejanović Škobić,dr.med

 

10:15 – 12:45

 

Ponavljanje neurološke propedeutike ( II dio)

V17                 A-E

nastavnici i asistenti

 

13:00 – 13:45

Likvorska dijagnostika u neurološkim bolestima

S15               

prof.dr.Helena Škobić

Na koncu  pojedinih predavanja biti će video prikaz neuroloških bolesti i video prezentacije iz neurološke propedeutike.

                        prof.dr.Helena Škobić, pročelnica

                        prof. dr.Anđelko Vrca

                        doc.dr.sc. Inge  Klupka Sarić

viši asistenti:   mr.sci.Sandra Lakičević, dr.med

                        mr.sc. Nataša Pejanović Škobić, dr.med

                        mr.sc. Davor Batinić,dr.med

                        mr.sc. Anita Ivanković,dr.med

LITERATURA:

Obvezatna literatura:

Brinar V. i suradnici. Neurologija. Medicinska naklada. Zagreb, 2009.

Brinar V. Brzović Z. i N. Zurak.neurološka propedeutika, Zrinski d.d. , Čakovec 1999.

Demarin V, Bašić Kess V. i suradnici. Glavobolja i druga bolna stanja. Medicinska naklada. Zagreb, 2011.

Vrca A. Pregled neurološkog bolesnika i neurološki sindromi. Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, 2010.

Literatura koja se još preporuča

Demarin V. i suradnici. Priručnik iz Neurologije. Prosvjeta d.d. Bjelovar, 1998.

Sinanović O. i suradnici.Neurologija.Tuzla.Ingograf:Udruženje neurologa, 2012.

Poeck K.Neurologija.Školska knjiga.Zagreb, 2000.

Judaš M. Kostović I. Temelji neuroznanosti. MD Zagreb, 1997.  

SEMINARI

Napomene: 

Očekuje se da su seminarsku temu za svaki dan turnusa pripremili svi studenti, a izlažu  prozvani (jedan ili više njih) uz aktivno sudjelovanje ostalih.

Prvi ispitni rokovi će se održati deset dana nakon završenog turnusa. Ostali ispitni rokovi u ljetnom i jesenjem terminu će biti objavljeni naknadno. Ispiti će biti usmeni uz praktični dio uz neurološkog bolesnika. Usmeni dio će se sastojat od tri pitanja koja će studenti izvlačiti iz kutije gdje su nasumice posloženi. Svako pitanje će obuhvaćati određenu neurološku manju ili veću cjelinu. Ispiti će se provoditi u grupama od tri studenta. Svi studenti će biti nazočni do kraja ispita odnosno do ocjenjivanja, ocjene će biti javne i moguće je tražiti komentar od bilo kojeg studenta za bilo koju ocjenu neposredno nakon ispita. Tijekom ispita je dopuštena nazočnost studenata koji pripremaju ispit bez ograničenja broja. Izvrsno pripremljene seminarske teme će vrlo povoljno utjecati na ocjenu na ispitu studenta, isto kao i nedovoljno pripremljene teme,suprotono

NEUROLOGIJA – ISPITNA PITANJA 

 1. Vidni sustav, poremećaji u vidnom sustavu, topika poremećaja
 2. Bulbomotorika, poremećaji bulbomotorike topika poremećaja
 3. Motorika pogleda, poremećaj  motorike pogleda  topika poremećaja
 4. Motorika zjenica, poremećaj motorike zjenica topika poremećaja

 

 1. Nistagmus (definicija i podjele)
 2. Znakovi oštećenja olfaktornog živca
 3. Znaci oštećenja trigeminusa
 4. Znaci oštećenja facijalnog živca
 5. Znaci oštećenja slušnog živca
 6. Znaci oštećenja vestibularnog živca
 7. Znaci oštećenja n. glosofaringeusa i n. vagusa
 8. Znaci oštećenja n. accesoriusa
 9. Znaci oštećenja n. hypoglosusa
 10. Znaci periferne i centralne kljenuti
 11. Decerebracijski i dekortikacijski sindrom
 12. Znaci oštećenja moždanih režnjeva
 13. Znaci oštećenja capsule interne,  diencephalona
 14. Znaci oštećenja moždanog debla, alterni sindromi
 15. Znaci oštećenja kralježnične moždine, medularni sindromi
 16. Znaci oštećenja conus medularisa i caudae equinae
 17. Osjetni sustav (organizacija općeg tjelesnog osjeta, poremećaji općeg tjelesnog osjeta i topika poremećaja)
 18. Tonus mišića. Tetivni (vlastiti) kožni i sluznički , posturalni. Patološki refleksi
 19. Parkinsonova bolest

   24. Hiperkineze. Poremećaji hodanja

   25. Cerebelarna funkcija i znaci poremećaja cerebelarne funkcije

   26. Inervacija mokraćnog mjehura, neurogeni mjehur

   27. Govor i poremećaji govora

   28. Gnosia, praksija, kognicija.  Poremećaji gnostičkih, praksijskih i kognitivnih funkcija

   29. Organizacija vegetativnog živčanog sustava, znakovi poremećaja i topika poremećaja

   30. Akutni cerebrovaskularni poremaćaj (moždani udar), klinička slika,dijagnostika, liječenje i prevencija

   31. Svijest i poremećaji svijesti

   32. Tumori mozga i kralježnične moždine

   33. Edem mozga

   34. Hydrocephalus

   35. Krvožilne malformacije središnjeg živčanog sustava

   36. Epilepsije (etiologija, mehanizmi nastajanja, podjele, dijagnostika, lječenje)

   37. Epileptički status (klinička slika, liječenje)

   38. Upalne bolesti središnjeg živčanog sustava općenito( podjela, klinička slika, dijagnostika, lječenje)

         39. Multipla skleroza

         40. Funikularna mijeloza

         41. Polyradiculoneuritis ac. (Morbus Guillian-Barre, CDIP)

         42. Otvorene kraniocerebralne povrede

         43. Zatvorene kranicerebralne povrede (potres mozga, nagnječenje mozga)

         44. Trzajna povreda vrata (Whiplash injuri)

         45. Demencije

         46. Hepatolentikularna degeneracija.M.Wilson

         47. Miopatije i miotonije

         48. Myasthenia gravis

         49. ALS

         50. Glavobolje

         51. Neuralgije kranijskih živaca

         52. Znaci oštećenja spinalnih korjenova i plexusa

         53. Cerebrospinalni likvor u neurološkim bolestima

         54. Tehničke metode u neurologiji ( EEG, EMNG, UZV krvnih žila glave i vrata)

         55. Neepilepsijski napadaji. Krize svijesti, sinkopa

         56. Polineuropatije

         59. Kognitivne funkcije

         60. Periferna pareza nervus facialisa

         61. Paraneoplastični sindromi

         62.Neuropatska bol

     Praktični dio ispitnih pitanja

 1. Anamneza kod neurološkog bolesnika
 2. Ispitivanje kranijskih živaca
 3. Ispitivanje površnog osjeta (dodir, toplina, površna bol, diskriminativni površni osjet)
 4. Ispitivanje dubokog osjeta (vibracije, duboka bol, osjet položaja, osjet pokreta)
 5. Ispitivanje refleksa (tetivni (vlastiti), kožni i sluznički refleksi)
 6. Ispitivanje motoričkih funkcija – grube motoričke snage. Pokus po Barreu, pokus prema Mingazziniju
 7. Ispitivanje ravnoteže, koordinacije pokreta  i hoda
 8. Ispitivanje govora i viših živčanih funkcija
 9. Bolesnik – anamneza, neurološki status, dijagnostički utisak