Povijest medicine

Predmet: Povijest medicine

Akad. god. 2017./2018.

Raspored nastave iz predmeta POVIJEST MEDICINE

Datum

 

Vrijeme

Tema

Nastavnik

Četvrtak,

 

15. veljače 2018.

9,00 – 10,30

 

 

 

 

11,00 – 12,30

 

12,45 – 14,15

 

 

Svrha i ciljevi nastave povijesti medicine u stručnom i znanstvenom radu liječnika. Povijest medicine u kontekstu kulturoloških i socijalnih promjena te razvoja prirodnih znanosti (P-2).

 

Razvoj liječničke profesije i medicinskih škola (P-2)

 

Razvoj zdravstva i zdravstvenih ustanova. Povijesni izazovi u razvoju medicinske etike (S-2)

 

Prof. dr. sc. G. Pavleković

 

Petak,

 

16. veljače 2018.

 

9,00 – 10,30

 

 

 

11,00 – 12,30

 

 

12,45 – 14,15

 

 

 

Medicina najstarijih naroda. Drevne medicinske kulture izvan Europe: Mezopotamija, Egipat, Indija, Kina (P-2)

 

Utjecaj antičke medicine na razvoj medicinske znanosti. Medicinsko nasljeđe Hipokrata i Galena (S-2)

 

Srednjevjekovna samostanska i skolastička medicina. Medicina renesanse i prosvjetiteljstva. Veliki reformatori u medicini (P-2)

 

 

Prof. dr. sc. G. Pavleković

 

Subota,

 

17. ožujka 2018.

 

 9,00 – 10,30

 

11,00 – 11,45

 

 

12,00 – 14,00

 

 

Razvoj moderne medicine (19. i 20. stoljeće) (P-2)

 

Doprinos franjevaca zdravstvu u BiH, značajne osobe u povijesti medicine na našim prostorima (S-1)

 

Završni seminar i ispit

 

 

Prof. dr. sc. G. Pavleković

Voditeljica predmeta:

Prof. dr. sc. Gordana Pavleković