Radiologija i nuklearna medicina

Pismeni ispit iz radiologije nisu položili Ževrnja Ante i Leon Lasić, dok pismeni iz nuklearne medicine nije položio Lasić Leon. Ostali su položili pismeni dio ispita i izlaze na usmeni ispit
(ocjene će znati sutra).

Usmeni ispit je sutra subota 4.11.2017. u Kliničkom zavodu za radiologiju i to redom po grupama (raspored grupa je isti kao što je bio na vježbama koji studenti znaju):

Grupa 1 u 9 (devet) sati)

Grupa 2 u 10 (deset sati)

Grupa 3 u 10,45 sati

Grupa 4 u 11,30 sati

Grupa 5 u 12,15 sati
Grupa 6 u 13 sati


Izvedbeni nastavni plan iz Radiologije i nuklearne medicine za ak. 2017. /2018. godinu

Izvedbeni nastavni plan iz Nuklearne medicine za ak. 2017. /2018. godinu

 

Voditelj-pročelnik: doc. dr. sc. Miro Miljko