Medicinska etika i bioetika 5

 

Kolegij: Medicinska etika i bioetika

Akademska godina 2017./18.

Izvedbeni nastavni plan – satnica za predmet Medicinska etika i bioetika za studente V godine

 

Dan

Sat

Tema

Tip nastave

Nastavnik

22 12. 2017.

( petak )

08:30-12:15

Medicina u službi države: Tokijska, Venecijanska i Malteška deklaracija (2 h)

seminar

mr.sc. Helien Bebek-Ivanković

 

 

Zakon o liječništvu(2 h)

seminar

Zakonska odgovornost liječnika- Službeni list F BiH i Krivični zakon R.Hrvatske(1 h)

seminar

 

 

23. 12. 2017

( subota )

08:30-12:15

Etička pitanja u psihijatriji(2 h)

Predavanje

doc.dr.sc. Ivo Curić

Etika u kliničkim ispitivanjima na ljudima i životinjama(2 h)

Predavanje

Etičke dvojbe u transplantaciji organa (1 h)

Predavanje

 

 

 

ISPITNI ROKOVI: Odmah po završetku nastave, u subotu, 23. 12 .2017. od 12:15 bit će ispit usmene prirode

Nastava se izvodi u predavaonici br. 2 na MF