MIP – Osnove plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije lica

OPIS STUDIJSKOGA PREDMETA (Izborni predmet)

Naslov predmeta

„OSNOVE PLASTIČNE, REKONSTRUKCIJSKE I ESTETSKE KIRURGIJE LICA“

Opis izbornoga predmeta

Novi

Broj sati:

30

Predavanja: 12    Seminari: 10    Vježbe: 8

Godina studija / Semestar

6. godina / 11.-12. semestar

Voditelj predmeta:

Prim. doc. dr. sc. Mario Jurić

Suradnici:

Mr. sc. Mario Kordić, mr. sc.  Goran Šimić, dr. sc. Josip Novaković

Okvirni sadržaj predmeta:

U svakodnevnoj praksi u ambulantama opće medicine ili u službama hitne medicinske pomoći budući mladi liječnici će se često susretati s pacijentima s ozljedama mekih tkiva koje su zadobili na najrazličitije načine.

Svi ti pacijenti zahtijevaju hitnu i kvalitetnu medicinsku pomoć koja će zahtijevati poznavanje i primjenu osnovnih tehnika kirurške obrade rane, šivanja. Kod nekih ozljeđenika je potrebno poznavati osnove rekonstrukcijske kirurgije kako bi se uspjelo raspoloživim nadomjestiti nedostajuće tkivo u okolini defekta.

Pokušaj dosezanja nekih estetskih normi, ali i česti funkcionalni nedostatci razlozi su sve većeg broja estetskih operacija u području glave i vrata, pa će se i mladi budući liječnici upoznati s  indikacijama i praksom najčešćih među njima.

Opće i specifične kompetencije predmeta:

Ovim se izbornim predmetom nastoji postići da budući mladi liječnici, a osobito oni sa sklonostima prema kirurškim strukama, steknu osnovna teorijska, praktična znanja i vještine koje uključuju:

–          kiruršku obradu rane

–          tehnike šivanja rane

–           rekonstrukciju defekata uz pomoć lokalnih režnjeva

–          alternativne rekonstrukcijske metode

–          upoznavanje s najčešćim izvođenim estetskim zahvatima glave i vrata.

Naslov i sadržaj nastavnih jedinica:

1. Skupna tema: „Rana“ (2 predavanja i 2 seminara)

U ovoj će se temi studenti upoznati s pojedinim vrstama rana sukladno načinima njihova izgleda i mehanizma nastanka, s teorijom cijeljenja rane, nekim posebnostima rana  području glave i vrata.

Slijedi upoznavanje studenata s osnovnim principima kirurške obrade rane – prikazom načina i nekih značajki obrade rana u području glave i vrata koje ih čine drukčijim od rana u drugim područjima.

Ovu temu završit ćemo s predavanjem o ranim i kasnim komplikacijama cijeljenja rana kao i načinima njihova liječenja.

Na kraju će se voditi rasprava o svim prethodnim temama na kojoj će se pokušati razjasniti sve nepoznanice vezane uz ranije izloženu problematiku.

Naziv nastavnih jedinica:

1.       P1 – Uvodna razmatranja o rani, teorija cijeljenja, posebnosti rane lica

2.       P2 – Principi kirurške obade rane – način i posebnosti

3.       S1 – Rane i kasne komplikacije cijeljenja rane

4.       S2 – Rasprava o prethodnim temama

2. Tema: „Instrumentarij i materijali za šivanje i obradu rane“ (1 seminar)

Studenti će se upoznati s vrstama kirurških instrumenata kojima se služimo u svakodnevnoj kirurškoj praksi, osobito onima potrebnim za obradu i šivanje. Poseban osvrt će se napraviti i na materijale za šivanje rana, igle i konce, kako bi se studenti upoznali s indikacijama za uporabu pojedinih od njih.

Naziv nastavne jedinice:

1.       S3 – Instrumentarij i materijali za šivanje i obradu rane

1. Vježba: „Kirurški instrumenti i materijali za šivanje; Demonstracija i praktične vježbe šivanja na modelu“ (2 sata vježbe)

Studenti će se na ovim vježbama upoznati s kirurškim instrumentima, bit će im prezentirane njihove praktične namjene kao i način korištenja svakog od njih. Isto tako će im se pokazati kirurški konci, navesti neke osobitosti svakog od njih. Nakon ovog dijela prezentacije studentima će se prikazati procedura obrade i šivanja rane na animalnom modelu.

3. Skupna tema: „Principi plastične i rekonstrukcijske kirurgije lica“ (3 predavanja, 2 seminara)

Studenti će se tijekom ovih predavanja upoznati s osnovama plastične i osobito rekonstrukcijske kirurgije glave i vrata kojima će steći osnovna znanja i predodžbu o mogućnostima rekonstrukcije mekotkivnih defekata u području glave i vrata, ali i šire. Govorit će se principima rekonstrukcije lokalnim režnjevima, o vrstama i najčešće korištenim lokalnim režnjevima. Na kraju ove teme studenti će se upoznati s nekim od načina korekcije ožiljaka i alternativnih načina prekrivanja defekata.

Nazivi nastavnih jedinica:

1.       P3 – Principi plastične i rekonstrukcijske kirurgije lica

2.              S4 – Cirkulacija kože i podjela lokalnih režnjeva na osnovi cirkulacije

3.       P4 – Klasifikacija lokalni režnjeva

4.       S5- Korekcija ožiljaka i „Tissue expansion“

5.       S6 – Rasprava o prethodnim temama

2. Vježba: „Demonstracija i praktične vježbe šivanja na modelu“ ( 2 sata vježbe)

Studenti će se na ovim vježbama upoznati s tehnikama kirurškog šivanja, te će iste tehnike nakon demonstracije primijeniti uz pomoć demonstratora i samostalno na animalnim modelima.

4. Skupna tema: „Miokutani i slobodni mikrovaskularni režnjevi u rekonstrukciji glave i vrata“ (1 predavanje i 1 seminar)

Studenti će se upoznati s najčešće korištenim regionalnim režnjevima, rekonstrukcijskim mogućnostima regionalnih režnjeva, načinima podizanja i postojećim ograničenjima. Isto će se u nastavku studentima prezentirati suvremeni način rekonstrukcije defekata u području glave i vrata uz pomoć slobodnih mikrovaskularnih režnjeva. Prikazat će se najčešće korišteni režnjevi, prezentirati indikacije, način podizanja i prijenosa, komplikacije. 

Nazivi nastavnih jedinica:

1.       S7 –  Miokutani režnjevi u rekonstrukciji glave i vrata

2.       P5 – Rekonstrukcije glave i vrata slobodnim mikrovaskularnim režnjevima

5. Tema: „Kirurgija rascjepa usne i nepca“ (1 predavanje)

Studenti će ovim predavanje obnoviti ranija saznanja o vremenu, vrstama i načinu izvođenja  primarnih plastično kirurških zahvata rascjepa usnice. Upoznat će se s najčešćim nedostatcima tih rekonstrukcija kao i mogućnostima sekundarnih korektivnih zahvata na njima. Studentima će se isto tako prezentirati najčešće tehnike zatvaranja rascjepa nepca, kao i načini sekundarnog zbrinjavanja na neki način neuspjelih primarnih plastika nepca.

 Naziv nastavne jedinice:

1.       P6 – Kirurgija rascjepa usne i nepca

6. Skupna tema: „Rekonstrukcije pojedinih anatomskih cjelina glave i vrata“ (5 predavanja, 2 seminara, 4 vježbe)

Tijekom planiranih predavanja koja će započeti u jednom, a završiti u drugom danu studija, studentima će se nakon rekapitulacije osnovnih znanja iz anatomije pojedinih cjelina glave i vrata prikazati mogućnosti rekonstrukcije raznih defekata kao i najčešće korišteni zahvati s tom namjerom.

Nazivi nastavnih jedinica:

1.       S8 – Rekonstrukcija usana

2.       P7 – Rekonstrukcija obraza

3.       P8 – Rekonstrukcija čela

4.       P9 – Rekonstrukcija očnih kapaka

5.       P10 – Rekonstrukcija nosa

6.       S9 i S10 – Rasprava o prethodnim temama

7.       V5- 6 – Demonstracija i vježbe šivanja i rekonstrukcije lokalnim režnjevima (2 sata)

8.         V7- 8 – Demonstracija i vježbe rekonstrukcije lokalnim režnjevima (2 sata)

7.     Tema: „Estetska kirurgija glave i vrata“ (2 predavanja)

U ovome predavanju će se studenti upoznati s estetskim proporcijama lica, fiziologijom starenja kože lica kao i osnovnim načinima korekcije tih posljedica. Prikazat će se osnovni i najčešće korišteni kirurški zahvati pomlađivanja kože. U nastavku će se prikazati i osnovni estetski kirurški zahvati prikazati indikacije za njihovo izvođenje, najčešće korištene tehnike, rezultati i moguće komplikacije istih.

Nazivi nastavnih jedinica:

1.       P11- 12. Estetska kirurgija glave i vrata

Način provjere znanja:

Pismeno

Preporučena literatura:

  1. Bagatin M, Virag M. I suradnici: Maksilofacijalna kirurgija. Školska knjiga, Zagreb, 1991.
  2. Jackson  IT.: Local Flaps in Head and Neck Reconstruction, Mosby Co, St. Louis, 1985.
  3. Strauch B, Vasconez L, Findlay EJ: Grabb“s Encyclopedia of Flaps, Volume One, Lippincott- Raven, Philadelphia.New York, 1998.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:

Evaluacijske ankete studenata

Minimalni / maksimalni broj studenata:

10 / 20

                                                               Voditelj predmeta:

                                                                                                                         Prim. doc. dr. sc. Mario Jurić, dr. med.

Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Izvedbeni plan – Satnica: MIP „Osnove plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije lica“                         

Ak. god. 2015. / 2016.

Voditelj: Prim. doc. dr. sc. Mario Jurić, dr. med.

Dan

Vrijeme

Tema

Oblik nastave

Nastavnik

 

 

 

 

 

Ponedjeljak 20.6.2016.

08,15- 09,00

 

09,00- 09,45

 

09,45- 10,30

 

10,30- 11,15

 

11,15- 12,00

 

13,00- 14,30

Uvodna razmatranja o rani, teorija cijeljenja, posebnosti rane lica

Principi kirurške obrade rane- način i posebnosti

Rane i kasne komplikacije cijeljenja rane

 

Instrumentarij i materijali za šivanje i obradu rane

Rasprava o prethodnim temama

 

Kirurški instrumenti i materijali za šivanje; demonstracija i praktične vježbe šivanja na modelu

P1

 

P2

 

S1

 

S2

 

S3

 

V1/2

Doc. Jurić M.

 

Doc. Jurić M.

 

Dr. Šimić G.

 

Dr. Novaković J.

 

Svi

 

Svi

 

 

 

 

 

Utorak

21.6.2016.

08,15- 09,00

 

09,00- 09,45

 

09,45- 10,30

 

10,30- 11,15

 

11,15- 12,00

 

13,00- 14,30

Principi plastične i rekonstrukcijske kirurgije lica

Cirkulacija kože i podjela režnjeva na osnovi cirkulacije

Klasifikacija lokalnih režnjeva

 

Korekcija ožiljaka i „tissue expansion“

 

Rasprava o prethodnim temama

 

Demonstracija i praktične vježbe šivanja na modelu

P3

 

S4

 

P4

 

S5

 

S6

 

V3/4

Doc. Jurić M.

 

Dr. Kordić M.

 

Doc. Jurić M.

 

Dr. Šimić  G.

 

Svi

 

Svi 

 

 

 

 

 

Srijeda

22.6.2016.

08,15- 09,00

 

09,00- 09,45

 

09,45- 10,30

 

10,30- 11,15

 

11,15- 12,00

 

13,00- 14,30

Miokutani režnjevi u rekonstrukciji glave i vrata

Mikrovaskularna rekonstrukcija glave i vrata

Kirurgija rascjepa usne i nepca

 

Rekonstrukcija usana

 

Rasprava o prethodnim temama

 

Demonstracija i praktične vježbe konstrukcije lokalnih režnjeva.

S7

 

P5

 

P6

 

S8

 

S9

 

V5/6

Dr. Kordić M.

.

Doc. Jurić M

 

Doc. Jurić M.

 

Dr. Novaković J.

 

Svi

 

Svi

 

 

 

 

 

Četvrtak

23.6.2016.

08,15- 09,00

 

09,00- 09,45

 

09,45- 10,30

 

10,30- 11,15

 

11,15- 12,00

 

13,00- 14,30

Rekonstrukcija obraza

 

Rekonstrukcija čela

 

Rekonstrukcija kapaka

 

Rekonstrukcija nosa

 

Rasprava o svim temama kolegija

 

Demonstracija i praktične vježbe konstrukcije lokalnih režnjeva.

P7

 

P8

 

P9

 

P10

 

S10

 

V7/8

Doc . Jurić M.

 

Doc. Jurić M.

 

Doc. Jurić M.

 

Doc. Jurić M.

 

Svi

 

Svi

 

Petak

24.6.2016.

08,15- 09,45

 

09,45- 11,15

Estetska kirurgija glave i vrata

 

Pismeni ispit

P11/12

Doc. Jurić M.