Sudska medicina

Ispit iz Sudske medicine održat će se u ponedjeljak, 18.01.2016. godine u 08,30 sati


Izvedbeni nastavni plan iz Sudske medicine za ak. 2015. /2016. godinu


NASTAVA

– pohađanje svih oblika nastave je obvezno; studenti su dužni pripremati se za seminare i vježbe (koji u pravilu prate teme predavanja održanih prethodni dan), tijekom nastave izraditi najmanje 2 seminara te kolokvirati svaku vježbu,

– svako odsustvovanje s nastave potrebno je kolokvirati prije izlaska na ispit,

– aktivnost na nastavi nagrađuje se dodatnim bodovima, neovisno o tome je li ostvaren prag na pisanom dijelu ispita. 

NASTAVNO ŠTIVO

1. Obvezna literatura:

– Dušan Zečević, i sur.: Sudska medicina i deontologija. Medicinska naklada, Zagreb, 2004.

2. Dopunska literatura:

– Dominick Di Maio, Vincent Di Maio: Forensic Pathology, 2nd ed. CRC Press, 2001,

– Dušan Zečević, i ost. Vještačenje težine tjelesnih ozljeda u krivičnom postupku. Informator, Zagreb, 1985,

– Milan Čović, i ost.: Vještačenja u cestovnom prometu. Informator, Zagreb, 1987,

– Dragan Primorac, i sur.: Analize DNA u sudskoj medicini i pravosuđu. Medicinska naklada, Zagreb, 2008.

ISPITI

– ispiti se održavaju u sljedećim terminima: jedan termin u tjednu nakon odslušane nastave (18.01.2016. – test i 20.01.2016. – praktični, usmeni) te po jedan termin u ljetnom i jesenskom ispitnom roku,

– preduvjet za izlazak na ispit je minimalno 80% odslušane nastave,

– ispit se sastoji iz pisanog (test, 60 pitanja, prag prolaznosti 60% točnih odgovora iz svakog poglavlja), praktičnog i usmenog dijela,

– konačna ocjena predstavlja srednju vrijednost pisanog, praktičnog  i usmenog dijela ispita, te prisustvovanja, aktivnosti i zalaganja studenata tijekom nastave.

Voditelj nastave:

prof.dr.sc. Marija Definis-Gojanović