Osnovni podatci

 

 • Medicinski fakultet Mostar
 • Sveučilište u Mostaru
 • Adresa: Kralja Petra Krešimira IV bb
 • Žiro računi:
 • 3381002200333181   Unicredit bank dd Mostar
 • IBAN :   BA393380604810988194   Unicredit bank dd Mostar
 • SWIFT:   UNCRBA 22
 • 1544602008103198        Intesa Sanpaolo banka dd BiH Sarajevo
 • IBAN:   BA391544602008103198    Intesa Sanpaolo banka dd BiH Sarajevo
 • SWIFT: UPBKBA 22

Administracija i tajništvo

 • Dekan: prof. dr. sc. Milenko Bevanda
 • Prodekan: prof. dr. sc. Danijel Pravdić
 • Prodekan: prof. dr. sc. Ivan Ćavar
 • Prodekanica: prof. dr. sc. Katarina Vukojević

 

 • Tajnik: Marinko Bukovac, dipl. iur. ;e-mail: marinko.bukovac@sve-mo.ba ; tel: 036/335-604
 • Tajnica dekana: Sonja Šunjić ; e-mail: sonja.sunjic@sve-mo.ba ; tel: 036/335-600
 • Vod. financijske službe: Marina Prskalo, dipl. oec. ; e-mail: marina.prskalo@sve-mo.ba ; tel: 036/335-617
 • Financije: Anita Bulić, ekonomist ; e-mail: anita.bulic@sve-mo.ba ; tel: 036/335-618
 • Studentska referada: Olivera Boras ; e-mail: olivera.boras@sve-mo.ba  ; tel: 036/335-616
 • Studentska referada: Ivana Miloš ; e-mail: ivana.milos@sve-mo.ba ; tel: 036/335-616
 • Vod. knjižnice: Štefica Dodig, dipl. oec. ; e-mail: stefi.dodig@sve-mo.ba ; tel: 036/335-623
 • Pravni poslovi: Marin Šunjić, dipl. iur. ; marin.sunjic@sve-mo.ba  ; tel: 036/335-605
 • Pravni poslovi: Ivana Kožul ; ivana.kožul@sve-mo.ba  ; tel: 036/335-605
 • Stručni suradnik: mr. sc. Nevenka Jelić, dipl. ing. ; e-mail: nevenkajk@sve-mo.ba ; tel: 036/335-627
 • Stručni suradnik: Zdenka Zovko, dipl. ing. MLD ; e-mail: zdenka.zovko@sve-mo.ba ; tel: 036/335-625
 • Stručni suradnik: Gordana Zadro ; e-mail: gordana.zadro@sve-mo.ba ; tel:036/335-630
 • Stručni suradnik: Ana Ćubela ; e-mail: ana.cubela@sve-mo.ba ; tel:036/335-621
 • Voditeljica ureda za dentalnu medicinu: Marija Musa ; e-mail: marija.musa5@sve-mo.ba  ; tel: 036/335-627
 • Ured za znanost: Magdalena Bošnjak ; e-mail: magdalena.bosnjak@mef.sum.ba
 • Lab. tehničar: Igor Azinović ; e-mail: igor.azinovic@sve-mo.ba ; tel:036/335-635
 • Lab. tehničar: Ana Marija Žilić
 • Info. tehničar: Mario Prskalo ; e-mail: mario.prskalo@mef.sum.ba ; tel:036/335-619
 • Arhiva: Ljubica Boras 
 • Rad. na održ. čistoće: Mira Zovko
 • Rad. na održ. čistoće: Andrijana Boras
 • Održavanje: Blago Markotić
 • Domar: Marin Zovko
 • Vozač: Ivan Musa