Javne nabave

Obavijest o postupku javne nabave “Laboratorijske opreme – Centrifuga s hlađenjem” za potrebe Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Sukladno odredbama Zakona o javnim nabavama u BiH, obavještavamo zainteresirane strane o pokrenutom postupku javna nabave “Laboratorijske opreme – Centrifuga s hlađenjem” za potrebe Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Tekst obavijesti može se preuzeti ovdje.


 

Obavijest o postupku javne nabave „Laboratorijske opreme“ za potrebe Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Sukladno odredbama Zakona o javnim nabavama u BiH, obavještavamo zainteresirane strane o pokrenutom postupku javna nabave „Laboratorijske opreme“ za potrebe Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Tekst obavijesti može se preuzeti ovdje.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. (Lot 1)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. (Lot 2)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. (Lot 3)