Back 15/10/2018 - 20/10/2018 Forward (Pokazi cijeli tjedan)
Filter resursa
Ponedjeljak, 15/10/2018 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
Veliki amfiteatar
Mali amfiteatar
Predavaonica br.1 Radiologija
Predavaonica br.2 Zdravstvena ekologija i medicina rada
Predavaonica br.3 MEDICINSKA BIOKEMIJA-P
Predavaonica br.4 MEDICINSKA BIOKEMIJA-P MEDICINSKA BIOKEMIJA-P
Predavaonica br.5 PATOLOGIJA-P+S
Informatička učionica PATOLOGIJA-V
Anatomski praktikum HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA
Histološki praktikum
Fiziološki praktikum
Predavaonica SKB -8.kat Kirurgija
Predavaonica - Infektivno SKB
Predavaonica - Interno INTERNA MEDICINA
Konferencijska dvorana
Predavaonica - Pedijatrija
Mikrobiološki praktikum
Kemijski praktikum MEDICINSKA BIOKEMIJA-V
Predavaonica - Psihijatrija
Kabinet kliničkih vještina
Utorak, 16/10/2018 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
Veliki amfiteatar
Mali amfiteatar
Predavaonica br.1 Radiologija
Predavaonica br.2 Zdravstvena ekologija i medicina rada
Predavaonica br.3 MEDICINSKA BIOKEMIJA-P
Predavaonica br.4 MEDICINSKA BIOKEMIJA-P MEDICINSKA BIOKEMIJA-P
Predavaonica br.5 PATOLOGIJA-P+S
Informatička učionica PATOLOGIJA-V
Anatomski praktikum HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA
Histološki praktikum
Fiziološki praktikum
Predavaonica SKB -8.kat Kirurgija
Predavaonica - Infektivno SKB
Predavaonica - Interno INTERNA MEDICINA
Konferencijska dvorana
Predavaonica - Pedijatrija
Mikrobiološki praktikum
Kemijski praktikum MEDICINSKA BIOKEMIJA-V
Predavaonica - Psihijatrija
Kabinet kliničkih vještina
Srijeda, 17/10/2018 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
Veliki amfiteatar
Mali amfiteatar
Predavaonica br.1 Radiologija
Predavaonica br.2 Zdravstvena ekologija i medicina rada
Predavaonica br.3 MEDICINSKA BIOKEMIJA-P
Predavaonica br.4 MEDICINSKA BIOKEMIJA-P MEDICINSKA BIOKEMIJA-P
Predavaonica br.5 PATOLOGIJA-P+S
Informatička učionica PATOLOGIJA-V
Anatomski praktikum HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA
Histološki praktikum
Fiziološki praktikum
Predavaonica SKB -8.kat Kirurgija
Predavaonica - Infektivno SKB
Predavaonica - Interno INTERNA MEDICINA
Konferencijska dvorana
Predavaonica - Pedijatrija
Mikrobiološki praktikum
Kemijski praktikum MEDICINSKA BIOKEMIJA-V
Predavaonica - Psihijatrija
Kabinet kliničkih vještina
Cetvrtak, 18/10/2018 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
Veliki amfiteatar MEDICINSKA FIZIKA I BIOFIZIKA - ISPIT
Mali amfiteatar
Predavaonica br.1 Radiologija
Predavaonica br.2 Zdravstvena ekologija i medicina rada
Predavaonica br.3 MEDICINSKA BIOKEMIJA-P
Predavaonica br.4 MEDICINSKA BIOKEMIJA-P MEDICINSKA BIOKEMIJA-P
Predavaonica br.5 PATOLOGIJA-P+S
Informatička učionica PATOLOGIJA-V
Anatomski praktikum HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA
Histološki praktikum HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA
Fiziološki praktikum
Predavaonica SKB -8.kat Kirurgija
Predavaonica - Infektivno SKB
Predavaonica - Interno INTERNA MEDICINA
Konferencijska dvorana
Predavaonica - Pedijatrija
Mikrobiološki praktikum
Kemijski praktikum MEDICINSKA BIOKEMIJA-V
Predavaonica - Psihijatrija
Kabinet kliničkih vještina
Petak, 19/10/2018 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
Veliki amfiteatar Ispit- pismeni Zdravstvena ekologija i medicina rada          
Mali amfiteatar          
Predavaonica br.1          
Predavaonica br.2 Zdravstvena ekologija i medicina rada          
Predavaonica br.3          
Predavaonica br.4          
Predavaonica br.5 PATOLOGIJA-P+S          
Informatička učionica PATOLOGIJA-V          
Anatomski praktikum HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA          
Histološki praktikum          
Fiziološki praktikum          
Predavaonica SKB -8.kat P/S prof.dr.sc. Boris Spajić          
Predavaonica - Infektivno SKB          
Predavaonica - Interno INTERNA MEDICINA          
Konferencijska dvorana          
Predavaonica - Pedijatrija          
Mikrobiološki praktikum MEDICINSKA BIOKEMIJA-V          
Kemijski praktikum MEDICINSKA BIOKEMIJA-V          
Predavaonica - Psihijatrija          
Kabinet kliničkih vještina          
Subota, 20/10/2018 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
Veliki amfiteatar                         PROMOCIJA - FARMACIJA                                    
Mali amfiteatar                                                                                
Predavaonica br.1