Pokazi/Sakrij Navigaciju
Show Specific Dates
Danas Back 17/12/2018 - 22/12/2018 Forward (Pokazi cijeli tjedan)
Ponedjeljak, 17/12/2018 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
Veliki amfiteatar     UVOD U MEDICINU I POVIJEST MEDICINE                                
Mali amfiteatar                                                                                
Predavaonica br.1       Interna medicina                                                  
Predavaonica br.2                                                                                
Predavaonica br.3 Patologija- Dentalna medicina                                                      
Predavaonica br.4         HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA - P (KOSTIĆ) HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA - S-AB,CD (KOSTIĆ)                                    
Predavaonica br.5     PATOFIZIOLOGIJA-P     PATOFIZIOLOGIJA-S               Introduction to Medicine L,S (DD)
Informatička učionica                         Patologija- Dentalna medicina                                        
Anatomski praktikum         Dermatovenerologija- Dentalna medicina                    
Histološki praktikum                     HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA - V-C,A(BUNTIĆ)                                    
Fiziološki praktikum                     PATOFIZIOLOGIJA-S                                          
Predavaonica SKB -8.kat                                                                                
Predavaonica - Infektivno SKB                                                                                
Predavaonica - Interno                                                                                
Konferencijska dvorana                                                                                
Predavaonica - Pedijatrija                                                                                
Mikrobiološki praktikum                     HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA - V- D,B(BARBARIĆ)                                    
Kemijski praktikum                                                                                
Predavaonica - Psihijatrija                                                                                
Kabinet kliničkih vještina                                                                                
Utorak, 18/12/2018 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
Veliki amfiteatar     UVOD U MEDICINU I POVIJEST MEDICINE                                
Mali amfiteatar                                                                                
Predavaonica br.1       Interna medicina                                                  
Predavaonica br.2       Socijalna medicina i menadžment u zdravstvu-ispit                                                
Predavaonica br.3 Patologija- Dentalna medicina                                                      
Predavaonica br.4         HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA - P (VUKOJEVIĆ) HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA - S-CD,AB (VUKOJEVIĆ)                                    
Predavaonica br.5     PATOFIZIOLOGIJA-P     PATOFIZIOLOGIJA-S               Introduction to Medicine L,S,E (DD)
Informatička učionica                         Patologija- Dentalna medicina                                        
Anatomski praktikum         Dermatovenerologija- Dentalna medicina                    
Histološki praktikum                     HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA - V-A,C (BARBARIĆ)                                    
Fiziološki praktikum                     PATOFIZIOLOGIJA-S                                          
Predavaonica SKB -8.kat                                                                                
Predavaonica - Infektivno SKB                                                                                
Predavaonica - Interno                                                                                
Konferencijska dvorana                                                                                
Predavaonica - Pedijatrija                                                                                
Mikrobiološki praktikum                     HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA - V-B,D(BUNTIĆ)                                    
Kemijski praktikum                                                                                
Predavaonica - Psihijatrija                                                                                
Kabinet kliničkih vještina                                                                                
Srijeda, 19/12/2018 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
Veliki amfiteatar     UVOD U MEDICINU I POVIJEST MEDICINE                                
Mali amfiteatar                                                                                
Predavaonica br.1       Interna medicina                                                  
Predavaonica br.2     Medicinska etika i bioetika                        
Predavaonica br.3 Patologija- Dentalna medicina                                                      
Predavaonica br.4         HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA - P(ŠOLJIĆ) HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA - S-CD,AB (ŠOLJIĆ)                                    
Predavaonica br.5     PATOFIZIOLOGIJA-P     PATOFIZIOLOGIJA-V               Introduction to Medicine L,S,E (DD)
Informatička učionica                         Patologija- Dentalna medicina                                        
Anatomski praktikum         Dermatovenerologija- Dentalna medicina                    
Histološki praktikum                     HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA - V-A,C (ZOVKO)                                    
Fiziološki praktikum                     PATOFIZIOLOGIJA-V                                          
Predavaonica SKB -8.kat                                                                                
Predavaonica - Infektivno SKB                                                                                
Predavaonica - Interno                                                                                
Konferencijska dvorana                                                                                
Predavaonica - Pedijatrija                                                                                
Mikrobiološki praktikum                     HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA - V-B,D (BARBARIĆ)                                    
Kemijski praktikum                                                                                
Predavaonica - Psihijatrija                                                                                
Kabinet kliničkih vještina                                                                                
Cetvrtak, 20/12/2018 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
Veliki amfiteatar     UVOD U MEDICINU I POVIJEST MEDICINE HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA-PARCIJALNI TEST                    
Mali amfiteatar                                                                                
Predavaonica br.1       Interna medicina                                                  
Predavaonica br.2     Medicinska etika i bioetika                                              
Predavaonica br.3 Patologija- Dentalna medicina                                                      
Predavaonica br.4         Anatomija Dent.- Druga parcijala                                                
Predavaonica br.5     PATOFIZIOLOGIJA-P                     Introduction to Medicine L,S,E (EB)
Informatička učionica                         Patologija- Dentalna medicina                                        
Anatomski praktikum         Dermatovenerologija- Dentalna medicina                    
Histološki praktikum                                                                                
Fiziološki praktikum                                                                                
Predavaonica SKB -8.kat                                                                                
Predavaonica - Infektivno SKB                                                                                
Predavaonica - Interno                                                                                
Konferencijska dvorana                                                                                
Predavaonica - Pedijatrija                                                                                
Mikrobiološki praktikum                                                                                
Kemijski praktikum                                                                                
Predavaonica - Psihijatrija                                                                                
Kabinet kliničkih vještina                                                                                
Petak, 21/12/2018 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
Veliki amfiteatar     UVOD U MEDICINU I POVIJEST MEDICINE                                                
Mali amfiteatar                                                                                
Predavaonica br.1       Interna medicina                                                  
Predavaonica br.2                                                                                
Predavaonica br.3 Patologija- Dentalna medicina                                                      
Predavaonica br.4         H2-PARCIJALNI ISPIT